Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Добрич, 31.03.2023

ОТНОСНО: определяне възнаграждение за привлечените специалисти – технически сътрудници към РИК Добрич при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл.72, ал.1,  т.1 от ИК, Решение №1586-НС от 02.02.2023г., Решение № 1694-НС от 21 февруари 2023г. и Решение № 1839-НС от 29.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ, съгласно т. 8.1 от Решение № 1839-НС от 29.03.2023г. на ЦИК по-високо възнаграждение в размер на 180 лева на привлечените специалисти – технически сътрудници към РИК Добрич при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г., назначени с Решение № 130-НС от 27.03.2023г. на РИК Добрич, както следва:

 1. Стелияна Димитрова Георгиева от гр. Добрич
 2. Алтай Билент Фейзула от с. Овчарово
 3. Левент Венциславов Красимиров от гр. Добрич
 4. Теодора Ивелинова Велинова от гр. Добрич
 5. Радослав Радославов Андреев от гр. Добрич
 6. Желязко Стоянов Пеев от гр. Добрич
 7. Ростислав Кирилов Кирилов от гр. Добрич
 8. Тунай Бюрхан Дюкянджи от гр. Добрич
 9. Руслан Горанов Георгиев от гр. Добрич

 

Настоящото решение да се изпрати на областен управител на област Добрич за съгласуване и предприемане на последващите законови действия.

Достъпът до личните данни на лицата се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 31.03.2023 в 18:31 часа

Свързани решения:

130-НС/27.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения