Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Добрич, 13.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. № 151-НС от 12.03.2023г., подписано и депозирано от Жулиета Стефанова Радева - упълномощен представител на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №49-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

082700001

член

Галина Стоянова Апостолова

ДБО

082700006

член

Росица Валентинова Стоянова

ДБО

082700010

член

Мартин Ивелинов Желев

ДБО

082700011

член

Джем Айхан Аблемитов

ДБО

082700020

секретар

Денка Георгиева Добрева

ДБО

082700023

член

Калинка Петкова Чакърова   

ДБО

082700027

член

Станимир Каменов Иванов

ДБО

082700028

зам.- председател

Йозджан Мартинов Стоянов

ДБО

082700030

член

Гюлджан Демир Демир

ДБО

 

 

 

 

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

082700001

член

Денка Георгиева Добрева

ДБО

082700006

член

Калинка Петкова Чакърова

ДБО

082700010

член

Росица Тонева Кръстева

ДБО

082700011

член

Милена Иванова Димитрова

ДБО

082700020

секретар

Ивелина Георгиева Денева

ДБО

082700023

член

Маринка Колева Иванова

ДБО

082700027

член

Марияна Георгиева Николова

ДБО

082700028

зам.-председател

Рада Иванова Божилова-Лозанова

ДБО

082700030

член

Недялка Димова Алексиева

ДБО

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 13.03.2023 в 18:29 часа

Свързани решения:

49-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 162-НС / 29.03.2023

    относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

  • № 161-НС / 29.03.2023

    относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

  • № 160-НС / 29.03.2023

    относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения