Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Добрич, 04.03.2023

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Тервел за изборите за народни представители, насрочени на 02 април 2023г.

Постъпила е преписка за състава на СИК на територията на Община Тервел от Кмета на Община Тервел с вх. №112–НС/02.03.2023г.. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Решение №1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, а именно:

Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаване на коалициите за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 април 2023г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт, протокол за проведените консултации от 23.02.2023г., подписан от всички участващи в консултациите представители на партии и коалиции, както и съобщения за провеждане на консултациите.

Предложението на Кмета на Община Тервел отговаря на изискването на чл. 91, ал. 8 от ИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на Община Тервел.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК и съгласно т. 23, буква „а“ от Решение №1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Решение №18-НС от 18.02.2023г. на РИК – Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Тервел, съгласно Приложение №1
 1. УТВЪРЖДАВАсписъците на резервните членове на СИК в Община Тервел, съгласно Приложение №2

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 04.03.2023 в 18:08 часа

Свързани решения:

18-НС/18.02.2023

64-НС/13.03.2023

73-НС/17.03.2023

83-НС/20.03.2023

90-НС/21.03.2023

102-НС/23.03.2023

132-НС/27.03.2023

141-НС/28.03.2023

157-НС/29.03.2023

214-НС/01.04.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения