Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Тервел

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. № 180-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ и вх. № 188-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от Павлина Кирилова Георгиева - упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Тервел.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №49-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „ГЕРБ – СДС“ , в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082700001

Председател

Цветанка Стоянова Цанкова

ГЕРБ-СДС

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082700001

Председател

Красимира Андреева Димова

ГЕРБ-СДС

 

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тервел, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082700009

зам.-председател

Елисавета Дичева Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700012

секретар

Виолета Димитрова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700017

член

Светла Христова Малчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700018

член

Георги Тошков Господинов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700019

член

Тошко Господинов Йорданов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700020

член

Петранка Тодорова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082700009

зам.-председател

Мария Бойчева Атанасова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700012

секретар

Катя Господинова Коджанова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700017

член

Данка Иванова Манова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700018

член

Димитър Димитров Христов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700019

член

Виолета Димитрова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082700020

член

Елисавета Дичева Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

       

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:15 часа

Свързани решения:

49-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения