Архив избори:
24.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 24.11.2016 г. от 17:00 часа.

15.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 15.11.2016 г. от 17:00 часа.

13.11.2016

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден /втори тур/ за избор на президент и вицепрезидент в Осми избирателен район Добрич за приключил в 20.00 часа на 13.11.2016г.

 
11.11.2016

Съобщение

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 10.11.2016г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия Добрич публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване за новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г

ОБРАЗЕЦ на бюлетина

07.11.2016

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за избор на президент и вицепрезидент в Осми избирателен район Добрич за приключил в 20.00 часа на 06.11.2016г.

 
03.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 03.11.2016 г. от 17:00 часа.

02.11.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия Добрич уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016г., изменено и допълнено с Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016г.)

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж, а оцветяването в червено - че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
При пействане в тази колона, моля използвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.

 

01.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 02.11.2016 г. от 17:00 часа.

31.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 01.11.2016 г. от 18:30 часа.

31.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 31.10.2016 г. от 17:00 часа.

29.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия Добрич уведомява, че обучението на секционните избирателни комисии в секциите, определени за машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. ще се проведе на 04.11.2016 от 15:30ч. в зала Европа в сградата на Областна администрация град Добрич. Секциите са следните:

 

Район № 08 – Добрич, гр. Балчик

 

080300004

080300005

 

ул. „Черно море“ № 40, СУ „Христо Ботев“

 

Район № 08 – Добрич, гр. Генерал Тошево

 

081200004

081200005

 

СУ „Н. Й. Вапцаров“

 

Район № 08 – Добрич, гр. Добрич

 

082800081

082800082

082800083

082800084

082800085

082800086

 

ОУ „Й. Йовков“, ул. „Генерал Г. Попов“ № 52

 

082800087

082800088

082800089

082800090

082800091

 

СУ „Д. Талев“, ул. „Генерал Г. Попов“ № 17

28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ).

28.10.2016

Съобщение

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 25.10.2016г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия Добрич публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

ОБРАЗЕЦ на бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент в Избирателен район 08 - Добрич

 

26.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 28.10.2016 г. от 17:00 часа.

 
21.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 24.10.2016 г. от 17:00 часа.

 
21.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия Добрич, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа на хартиен и магнитен носител:

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

 

21.10.2016

Съобщение

РИК - Добрич, напомня на всички гласоподаватели, че на 22.10.2016г. изтичат сроковете за:

- регистрация по настоящ адрес и подаване на заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 

17.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 21.10.2016 г. от 17:00 часа.

13.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 13.10.2016 г. от 17:00 часа.

10.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 14.10.2016 г. от 17:00 часа.

08.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 10.10.2016 г. от 17:00 часа.

08.10.2016

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

РИК-Добрич уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат .

РИК-ДОБРИЧ

 

04.10.2016

Съобщение

 Заседание на Районна избирателна комисия - Добрич е насрочено за 07.10.2016 г. от 17:00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 176-ПВР / 13.11.2016

    относно: Копиране на протоколите на СИК при евентуална липса на ел. захранване предвид климатичните условия

  • № 175-ПВР / 13.11.2016

    относно: Постъпила жалба в РИК

  • № 174 / 13.11.2016

    относно: Промяна в съставите на СИК.

всички решения