Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 238-ЕП/НС
Добрич, 09.06.2024

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложенията към тях при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

На основание чл. 72 ал.1 т.1 от ИК и раздел III т.36 от Решение № 3337-ЕП/НС от 20.05.2024г. на ЦИК, РИК Добрич,

РЕШИ:

Определя трима членове на РИК от различни партии или коалиции, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т. 10  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК

 1. Йорданка Иванова Йорданова – зам.-председател
 2. Руслава Ганчева Гаврилова – зам.-председател
 3. Красимир Димитров Милков – зам.-председател

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез Районна избирателна комисия - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 09.06.2024 в 19:56 часа

Календар

Решения

 • № 239-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: приключване на изборния ден на 09 юни 2024г.

 • № 238-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложенията към тях при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

 • № 237-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения