Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 239-ЕП/НС
Добрич, 09.06.2024

ОТНОСНО: приключване на изборния ден на 09 юни 2024г.

На основание чл.72, ал.1 от ИК, във връзка с чл. 220, ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

Обявява край на изборния ден за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г. на територията на Осми изборен район Добрич за приключил в 20:36 часа, при условията на чл.220, ал.1 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез Районна избирателна комисия - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 09.06.2024 в 20:40 часа

Календар

Решения

  • № 239-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: приключване на изборния ден на 09 юни 2024г.

  • № 238-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложенията към тях при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

  • № 237-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения