Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Добрич, 05.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК - Добрич е постъпило предложение  с вх. №262-НС/05.07.2021г. от  Назмие Исмаил Люман – преупълномощен представител на Ердинч Илияз Хаджиев - упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №53-НС от 10.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 

ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Мертол Мюджелибов Февзиев

ДПС

082000010

Председател

Ширин Алиосман Асан

ДПС

082000011

Председател

Ерол Алиш Мехемед

ДПС

 

 

 

   
       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Есма Хюсеинова Селимова

ДПС

082000010

Председател

Анка Иванова Костова

ДПС

082000011

Председател

Денис Бехат Нихат

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 05.07.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения