Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Добрич, 06.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП "БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ" за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №269-НС/06.07.2021г. от Красимир Кирилов – упълномощен представител на КП "БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ" при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

След извършена проверка на упълномощените представители на КП "БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ", РИК Добрич констатира, че за 1 /един/ от общо 163 /сто шестдесет и три/ броя  са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 162 /сто шестдесет и два/ броя упълномощени представители на КП "БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ" в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Красимир Иванов Тодоров

№ 1 /06.07.2021 г.

2

Жулиета Янкова Тодорова

№ 2 /06.07.2021 г.

3

Даниел Димитров Христов

№ 3 /06.07.2021 г.

4

Цветомир Димитров Димитров

№ 4 /06.07.2021 г.

5

Диян Иванов Василев

№ 6 /06.07.2021 г.

6

Маринка Дончева Стоянова

№ 7 /06.07.2021 г.

7

Стоян Атанасов Димитров

№ 8 /06.07.2021 г.

8

Пламен Йорданов Кирилов

№ 9 /06.07.2021 г.

9

Станислав Валентинов Стоянов

№ 10 /06.07.2021 г.

10

Зорница Панайотова Минчева

№ 11 /06.07.2021 г.

11

Живко Петров Жечев

№ 12 /06.07.2021 г.

12

Мария Апостолова Николова

№ 13 /06.07.2021 г.

13

Янка Колева Янкова

№ 14 /06.07.2021 г.

14

Юлиян Петров Жечев

№ 15 /06.07.2021 г.

15

Магдалена Николова Николова

№ 16 /06.07.2021 г.

16

Кирил Русков Кирилов

№ 17 /06.07.2021 г.

17

Диана Иванова Райнова

№ 18 /06.07.2021 г.

18

Красимир Димитров Калчев

№ 19 /06.07.2021 г.

19

Петър Димитров Петров

№ 20 /06.07.2021 г.

20

Ивелина Димитрова Дойчева

№ 21 /06.07.2021 г.

21

Меглена Руменова Арнаудова

№ 22 /06.07.2021 г.

22

Георги Иванов Стойков

№ 23 /06.07.2021 г.

23

Полина Андреева Русева

№ 24 /06.07.2021 г.

24

Станислава Михалева Пейчева

№ 25 /06.07.2021 г.

25

Михаил Петров Арнаудов

№ 26 /06.07.2021 г.

26

Венцислав Марев Великов

№ 27 /06.07.2021 г.

27

Севдалина Живкова Мирчева

№ 28 /06.07.2021 г.

28

Пламен Йорданов Димитров

№ 29 /06.07.2021 г.

29

Илия Стефанов Илчев

№ 30 /06.07.2021 г.

30

Борислава Атанасова Маринова

№ 31 /06.07.2021 г.

31

Десислава Петрова Чалъкова-Георгиева

№ 32 /06.07.2021 г.

32

Кръстинка Монева Станева

№ 33 /06.07.2021 г.

33

Сребко Маринов Станев

№ 34 /06.07.2021 г.

34

Евгения Христова Стоянова

№ 35 /06.07.2021 г.

35

Михаил Сребков Маринов

№ 36 /06.07.2021 г.

36

Даринка Маринова Михнева

№ 37 /06.07.2021 г.

37

Цветелина Руменова Михнева

№ 38 /06.07.2021 г.

38

Стела Стефанова Иванова

№ 39 /06.07.2021 г.

39

Драгомир Асенов Карагеоргиев

№ 40 /06.07.2021 г.

40

Димитър Колев Христов

№ 41 /06.07.2021 г.

41

Жана Куманова Митева

№ 42 /06.07.2021 г.

42

Станка Желязкова Хараламбиева

№ 43 /06.07.2021 г.

43

Илияна Милева Стратиева

№ 44 /06.07.2021 г.

44

Даниел Иванов Янчев

№ 45 /06.07.2021 г.

45

Димитър Иванов Пеев

№ 46 /06.07.2021 г.

46

Живко Андреев Жеков

№ 47 /06.07.2021 г.

47

Стоян Александров Христов

№ 48 /06.07.2021 г.

48

Яница Пламенова Стоянова

№ 49 /06.07.2021 г.

49

Пенка Цветанова Дянкова

№ 50 /06.07.2021 г.

50

Цветомир Йорданов Стефанов

№ 51 /06.07.2021 г.

51

Михаил Георгиев Михайлов

№ 52 /06.07.2021 г.

52

Християн Станчев Христов

№ 53 /06.07.2021 г.

53

Марийка Иванова Пеева

№ 54 /06.07.2021 г.

54

Илия Максимов Марков

№ 55 /06.07.2021 г.

55

Силвия Йорданова Михайлова

№ 56 /06.07.2021 г.

56

Михаил Йорданов Михайлов

№ 57 /06.07.2021 г.

57

Снежана Цветанова Славова

№ 58 /06.07.2021 г.

58

Петко Борисов Алексиев

№ 59 /06.07.2021 г.

59

Сълзина Илиева Василева

№ 60 /06.07.2021 г.

60

Васил Марков Нейков

№ 61 /06.07.2021 г.

61

Галина Тодорова Георгиева

№ 62 /06.07.2021 г.

62

Красимир Йорданов Василев

№ 63 /06.07.2021 г.

63

Георги Радев Георгиев

№ 64 /06.07.2021 г.

64

Ирина Михайловна Дичева

№ 65 /06.07.2021 г.

65

Мирослав Костадинов Методиев

№ 66 /06.07.2021 г.

66

Цветелина Йорданова Тодорова

№ 67 /06.07.2021 г.

67

Милен Димитров Димитров

№ 68 /06.07.2021 г.

68

Мирослав Енчев Митев

№ 69 /06.07.2021 г.

69

Невяна Димитрова Димитрова

№ 70 /06.07.2021 г.

70

Ванчи Иванова Стратиева

№ 71 /06.07.2021 г.

71

Недялка Стойкова Христова

№ 72 /06.07.2021 г.

72

Карен Едуард Кеворкян

№ 73 /06.07.2021 г.

73

Росица Димитрова Русева

№ 74 /06.07.2021 г.

74

Георги Цветанов Ваковски

№ 75 /06.07.2021 г.

75

Галина Стефанова Попова - Ваковска

№ 76 /06.07.2021 г.

76

Преслава Георгиева Ваковска

№ 77 /06.07.2021 г.

77

Симеон Михайлов Вълчев

№ 78 /06.07.2021 г.

78

Мариян Иванов Гроздев

№ 79 /06.07.2021 г.

79

Ванеса Ивелинова Иванова

№ 80 /06.07.2021 г.

80

Мариян Атанасов Симеонов

№ 81 /06.07.2021 г.

81

Борислава Тодорова Богданова

№ 82 /06.07.2021 г.

82

Атанас Вълчев Димитров

№ 83 /06.07.2021 г.

83

Диана Мирчева Димитрова

№ 84 /06.07.2021 г.

84

Михаил Йорданов Михайлов

№ 85 /06.07.2021 г.

85

Йоана Пламенова Пенева

№ 86 /06.07.2021 г.

86

Йорданка Николаева Димитрова

№ 87 /06.07.2021 г.

87

Живко Стоянов Желев

№ 88 /06.07.2021 г.

88

Иван Иванов Иванов

№ 89 /06.07.2021 г.

89

Веселина Атанасова Иванова

№ 90 /06.07.2021 г.

90

Теодора Петрова Желева

№ 91 /06.07.2021 г.

91

Александър Атанасов Вълчев

№ 92 /06.07.2021 г.

92

Георги Георгиев Димов

№ 93 /06.07.2021 г.

93

Ивелин Николов Колев

№ 94 /06.07.2021 г.

94

Мелег Озгюр Шабан

№ 95 /06.07.2021 г.

95

Виолета Димова Димова

№ 96 /06.07.2021 г.

96

Миланка Господинова Стефанова

№ 97 /06.07.2021 г.

97

Атанас Димов Димов

№ 98 /06.07.2021 г.

98

Злати Марчев Златев

№ 99 /06.07.2021 г.

99

Анелия Желязкова Костова

№ 100 /06.07.2021 г.

100

Петко Колев Димитров

№ 101 /06.07.2021 г.

101

Марчо Великов Марев

№ 102 /06.07.2021 г.

102

Михаил Василев Иванов

№ 103 /06.07.2021 г.

103

Димитричка Георгиева Иванова

№ 104 /06.07.2021 г.

104

Нела Ангелова Георгиева

№ 105 /06.07.2021 г.

105

Живка Василева Карагюлиева

№ 106 /06.07.2021 г.

106

Марчо Златев Марчев

№ 107 /06.07.2021 г.

107

Христо Георгиев Христов

№ 108 /06.07.2021 г.

108

Иванка Недева Недева

№ 109 /06.07.2021 г.

109

Марийка Алексиева Йорданова

№ 110 /06.07.2021 г.

110

Евелина Николова Димитрова

№ 111 /06.07.2021 г.

111

Христина Колева Колева

№ 112 /06.07.2021 г.

112

Антоанета Върбанова Иванова

№ 113 /06.07.2021 г.

113

Валентина Димова Марчева

№ 114 /06.07.2021 г.

114

Милена Тодорова Иванова

№ 115 /06.07.2021 г.

115

Ивелина Кръстева Тодорова

№ 116 /06.07.2021 г.

116

Дона Кирилова Петкова

№ 117 /06.07.2021 г.

117

Тодор Стоянов Александров

№ 118 /06.07.2021 г.

118

Александър Стефанов Панайотов

№ 119 /06.07.2021 г.

119

Йорданка Дженева Колева

№ 120 /06.07.2021 г.

120

Станка Костадинова Георгиева

№ 121 /06.07.2021 г.

121

Стоян Петров Стоянов

№ 122 /06.07.2021 г.

122

Ивелин Димов Иванов

№ 123 /06.07.2021 г.

123

Георги Златев Атанасов

№ 124 /06.07.2021 г.

124

Николай Николов Димов

№ 125 /06.07.2021 г.

125

Георги Стоянов Гочев

№ 126 /06.07.2021 г.

126

Стоянка Илиева Димитрова

№ 127 /06.07.2021 г.

127

Александър Стоянов Александров

№ 128 /06.07.2021 г.

128

Динчо Иванов Господинов

№ 129 /06.07.2021 г.

129

Росен Станчев Костов

№ 130 /06.07.2021 г.

130

Боян Стоянов Маринов

№ 131 /06.07.2021 г.

131

Никола Иванов Николов

№ 132 /06.07.2021 г.

132

Иванка Петрова Атанасова

№ 133 /06.07.2021 г.

133

Костадин Николов Станчев

№ 134 /06.07.2021 г.

134

Светла Парашкевова Георгиева

№ 135 /06.07.2021 г.

135

Росица Димитрова Димитрова

№ 136 /06.07.2021 г.

136

Атанас Василев Атанасов

№ 137 /06.07.2021 г.

137

Георги Спиров Доцин

№ 138 /06.07.2021 г.

138

Светослав Панчев Спиров

№ 139 /06.07.2021 г.

139

Желка Рачева Огнева

№ 140 /06.07.2021 г.

140

Петър Василев Атанасов

№ 141 /06.07.2021 г.

141

Таня Василева Тритакова

№ 142 /06.07.2021 г.

142

Борис Христов Петров

№ 143 /06.07.2021 г.

143

Димитър Иванов Енев

№ 144 /06.07.2021 г.

144

Андрей Маринов Георгиев

№ 145 /06.07.2021 г.

145

Георги Златев Георгиев

№ 146 /06.07.2021 г.

146

Славяна Василева Георгиева

№ 147 /06.07.2021 г.

147

Анифе Салим Акиф

№ 148 /06.07.2021 г.

148

Халилибрям Али Акиф

№ 149 /06.07.2021 г.

149

Тодорка Стоянова Петрова

№ 150 /06.07.2021 г.

150

Васил Милев Петров

№ 151 /06.07.2021 г.

151

Стойчо Йорданов Стойков

№ 152 /06.07.2021 г.

152

Полина Денева Иванова

№ 153 /06.07.2021 г.

153

Донка Славчева Иванова

№ 154 /06.07.2021 г.

154

Андрей Ивелинов Загорски

№ 155 /06.07.2021 г.

155

Николай Ганчев Ников

№ 156 /06.07.2021 г.

156

Андон Симеонов Донев

№ 157 /06.07.2021 г.

157

Виктор Пенев Великов

№ 158 /06.07.2021 г.

158

Виолета Стефанова Дучева

№ 159 /06.07.2021 г.

159

Калоян Николаев Петров

№ 160 /06.07.2021 г.

160

Ерджан Халилибрям Али

№ 161 /06.07.2021 г.

161

Йозджан Метинова Али

№ 162 /06.07.2021 г.

162

Хаят Ерджан Али

№ 163 /06.07.2021 г.

 

 1. ОТКАЗВАда публикува като упълномощен представител 1 /едно/ от предложените лица, поради следната грешка:

 

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Веселина Кирова Тодорова

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500045

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения