Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Добрич, 06.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Шабла

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №279-НС/06.07.2021г. от  Красимир Димитров Милков - упълномощен представител на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за промяна в състава на СИК в Община Шабла.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №55-НС от 14.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900001

член

Зорница Трифонова Трифонова

ИТН

082900002

член

Десислава Атанасова Трифонова

ИТН

082900004

Зам.-председател

Камелия Руменова Стоянова

ИТН

082900006

член

Светлозар Стефанов Христов

ИТН

082900013

Зам.-председател

Неделчо Симеонов Неделчев

ИТН

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900001

член

Светлозар Стефанов Христов

ИТН

082900002

член

Десислава Анастасова Трифонова

ИТН

082900004

Зам.-председател

Йорданка Трифонова Трифонова

ИТН

082900006

член

Зорница Трифонова Трифонова

ИТН

082900013

Зам.-председател

Мила Лозанова Лозанова

ИТН

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения