Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Добрич, 06.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №290-НС/06.07.2021г. от Ердинч Хаджиев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 10.06.2021г., Решение №60-НС от 18.06.2021г. и Решение №64-НС от 23.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300022

член

Алекси Йорданов Алексиев

ДПС

080300030

член

Самет Исмет Юсуф

ДПС

080300031

член

Станислав Красимиров Михайлов

ДПС

080300036

член

Пепа Вълкова Иванова

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300022

член

Йордан Илиев Калоянов

ДПС

080300030

член

Николай Иванов Станев

ДПС

080300031

член

Митко Спиров Митков

ДПС

080300036

член

Димитричка Славова Мирчева

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Диана Илиева Далакманска

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения