Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Добрич, 07.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпило е заявление с вх. №307-НС/07.07.2021г. от Петя Петкова – преупълномощена от Мая Димитрова –упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 3 в 13:09ч.  на 07.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 1 /един/ от общо 16 /шестнадесет/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 15 /петнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Елена Милкова Ганчева

2

Васил Петров Илиев

3

Зафирка Атанасова Василева

4

Йордан Петров Йорданов

5

Недялко Николов Минчев

6

Рената Костова Иванова

7

Десислава Пламенова Пенчева

8

Николинка Пенчева Георгиева

9

Орлин Захариев Захариев

10

Джулия Ивайлова Иванова

11

Светла Петрова Милчева

12

Димка Тодорова Димитрова

13

Петър Златев Петров

14

Величко Любомиров Макаков

15

Петьо Димитров Пеев

 

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпник 1 /едно/ от предложените лица, поради следната грешка:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Румяна Пламенова Пенчева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 15 /петнадесет/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 07.07.2021 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения