Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Добрич, 07.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници на кандидатска листа на Коалиция ГЕРБ-СДС при провеждане на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г.

Постъпило е предложение с вх. №313-НС/07.07.2021г и №314-НС/07.07.2021г  от Кина Драгнева – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на заместващи застъпници за произвеждане на Избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Осми изборен район - Добрички. Към предложението е приложено Приложение №40 от изборните книжа заведено под №1 в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същият отговаря на нормативните изисквания.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 3 /трима/ заместващи застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, от както следва:

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

1

Радослав Димитров Рачев

Велислава Цветомилова Атанасова

2

Пламена Стефанова Тодорова

Димка Димитрова Стоянова

3

Есма Касим Сали

 

Фахрие Фарис Сали

 

 

 1. АНУЛИРА издаденитe 3 /три/ броя удостоверение на заменените застъпници.
 2. ИЗДАВА удостоверение на регистрираните 3 /три/ заместващи застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК–Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал.1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:16 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения