Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари.

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №323-НС/08.07.2021г. от Боян Петров - упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №53-НС от 14.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000001

Секретар

Ася Костадинова Минчева

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000003

Член

Иван Мирчев Иванов

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000011

Зам.-председател

Данаил Димов Христов

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000016

Секретар

Юлияна Димова Христова

БСП за БЪЛГАРИЯ

       
       
 

Б. Да се назначи:

   

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000001

Секретар

Юлияна Димова  Христова

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000003

Член

Руска Атанасова Колева

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000011

Зам.-председател

Станимир Тодоров Иванов

БСП за БЪЛГАРИЯ

082000016

Секретар

Иван Мирчев Иванов

БСП за БЪЛГАРИЯ

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения