Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпило е заявление  с вх. №332-НС/08.07.2021г., от Силвия Адрианова Маджарова – преумълномощена от Кръстина Николова Таскова - упълномощен представител на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 4 в 10:30ч.,. на 08.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 75 /седемдесет и пет/ кандидати за застъпници, с която се установи, че няма несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 75 /седемдесет и пет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Даниел Пламенов Йорданов

2

Стоянка Стоилова Димитрова

3

Маргарита Георгиева Севданска

4

Зоя Иванова Гюнеш

5

Нина Станиславова Шопова-Георгиева

6

Светла Петрова Иванова

7

Надя Стефанова Димитрова

8

Владимир Николов Йорданов

9

Добринка Минкова Шопова

10

Желязка Пламенова Господинова

11

Виолета Георгиева Петрова

12

Иван Георгиев Михайлов

13

Георги Михайлов Георгиев

14

Димо Манолов Станков

15

Софийка Димитрова Иванова

16

Янка Дякова Димитрова

17

Стоян Георгиев Стоянов

18

Неделчо Банков Андреев

19

Тодор Илиев Великов

20

Живко Георгиев Георгиев

21

Донка Жечева Георгиева

22

Валентин Тодоров Вълев

23

Цонка Георгиева Вълева

24

Петър Георгиев Петров

25

Василка Донева Малева

26

Теменуга Николова Василева

27

Силвия Атанасова Манолова

28

Таня Емилиянова Енева

29

Кирил Пламенов Георгиев

30

Васил Стелиянов Вълков

31

Галина Михайлова Димова

32

Магдалена Михайлова Тодорова

33

Райна Тодорова Георгиева

34

Кристиан Алексиев Иванов

35

Емил Димитров Коларов

36

Валя Колева Славова

37

Светослав Костадинов Стоянов

38

Янка Желева Желязкова

39

Ивона Станиславова Братоева

40

Пенка Иванова Тодорова

41

Любка Койчева Коева

42

Иванка Николаева Атанасова

43

Светла Цонева Колева

44

Пламен Колев Йорданов

45

Диляна Славчева Николова

46

Христо Георгиев Милушев

47

Иван Георгиев Петров

48

Ирина Мариянова Жекова

49

Мариян Георгиев Алексиев

50

Александра Григорова Петрова

51

Жулиан Петров Койчев

52

Михаил Димитров Димитров

53

Паун Тодоров Паунов

54

Иванка Стоянова Паунова

55

Цвета Димитрова Димитрова

56

Иван Генов Тодоров

57

Калина Стоянова Василева

58

Антония Антонова Лаковска

59

Величка Илиева Стоилова-Николова

60

Тодор Маринов Тодоров

61

Диян Стоянов Димов

62

Тинка Колева Димова

63

Росица Петрова Стоева

64

Икмал Нихатова Ахмедова

65

Светла Стоева Димитрова

66

Стоянка Стоянова Георгиева

67

Галина Миткова Иванова

68

Цветелина Панайотова Георгиева

69

Даниела Пенева Иванова

70

София Тодорова Колева

71

Елена Руменова Хаджиева

72

Анелия Стефанова Христова

73

Данко Иванов Христов

74

Божидар Колев Гочев

75

Петя Николова Димова

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 75 /седемдесет и пет/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения