Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпило е заявление с вх. №347-НС/08.07.2021г. от Желчо Илиев Петров –упълномощен представител на ПП „ ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“   за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

          Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 5 в 15:30ч.  на 08.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 4 /четири/ от общо 9 /девет/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 5 /пет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“    в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Мариана Атанасова Петрова

2

Беанка Елинова Енчева

3

Димитър Тонов Димитров

4

Йоанна Илкова Желязкова

5

Николай Александров Христов

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпник 4 /четири/ от предложените лица, поради следната грешка:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Мария Магдалена Стоянова Русева Стефанова

 

Лицето е кандидат от ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО (8)

 

2

Георги Русев Георгиев

 

Лицето е кандидат от ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО (8)

3

Желчо Илиев Петров

 

Лицето е кандидат от ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО (8)

4

Юмран Джошкун Юмер

 

Лицето е кандидат от ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО (8)

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 5 /пет/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения