Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП“ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №353-НС/08.07.2021г. от Красимир Димитров Милков – упълномощен представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

 

След извършена проверка на 3 /три/ броя упълномощените представители на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ РИК - Добрич констатира, че не са установени  несъответствия в подадените данни.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 3 /трима/ упълномощени представители на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

 

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Стефан Йорданов Стефанов

01/08.07.2021г.

2

Иван Гавраилов Петров

02/08.07.2021г.

3

Петко Иванов Игнатов

03/08.07.2021г.

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:04 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения