Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик.

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №358-НС/08.07.2021г. от Кина Драгнева Костова – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС и предложение с вх. №362-НС/08.07.2021г. от Николай Филипов Колев – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 10.06.2021г., Решение №60-НС от 18.06.2021г. и Решение №64-НС от 23.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ-СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300020

член

Иванка Дойчева Иванова

ГЕРБ-СДС

080300022

Председател

Радка Колева Караиванова

ГЕРБ-СДС

080300026

член

Савина Димчева Анастасова

ГЕРБ-СДС

080300029

Секретар

Лидия Иванова Иванова

ГЕРБ-СДС

080300030

Председател

Антония Тодорова Тодорова

ГЕРБ-СДС

080300030

член

Никола Стилиянов Янъков

ГЕРБ-СДС

080300033

Председател

Невяна Петрова Андреева

ГЕРБ-СДС

080300036

Секретар

Светла Дойчева Маринова

ГЕРБ-СДС

       
 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300020

член

Силвия Кирилова Куцарова

ГЕРБ-СДС

080300022

Председател

Невяна Петрова Андреева

ГЕРБ-СДС

080300026

член

Росица Димитрова Попова

ГЕРБ-СДС

080300029

Секретар

Светла Дойчева Маринова

ГЕРБ-СДС

080300030

Председател

Росица  Богданова Дечева

ГЕРБ-СДС

080300030

член

Наталия Димитрова Феодотова

ГЕРБ-СДС

080300033

Председател

Гергана Валентинова Димитрова

ГЕРБ-СДС

080300036

Секретар

Лида Николова Панчева

ГЕРБ-СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300022

член

Димитър  Илков  Илиев

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300024

зам.председател

Ердуван  Демиров  Демиров

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300031

председател

Марина  Митева  Андреева

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300036

член

Светла  Атанасова  Токанова

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

       
 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300022

член

Анелия  Богданова  Димитрова

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300024

зам.председател

Медне Джевдет Адем

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300031

председател

Таня  Тодорова  Стефанова

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

080300036

член

Боянка  Миланова  Темелкова

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения