Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 146-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпили са заявления с вх. №355-НС/08.07.2021г., вх.№356-НС/08.07.2021г. №359-НС/08.07.2021г., вх.№361-НС/08.07.2021г., вх.№369-НС/08.07.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници и заместващи застъпници съответно – Приложение №39-НС и Приложение №40 в 16:16ч. и 16:21ч. 16:28ч. 16:33ч. и 17:00ч. на 08.07.2021г.. заведено под № 1 в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 26 /шестнадесет/ броя на кандидати за застъпници, с която се установи, че за 2 / двама / има несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 10 /десет/ заместващи застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, от както следва:

 

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

1

Димка Велчева Костадинова

Даниела Николова Димитрова

2

Тодор Димитров Тодоров

Марин Димитров Николов

3

Пламен Иванов Симеонов

Станимир Димов Петков

4

Димитричка Василева Георгиева

Марияна Иванова Митева

5

Христина Николова Николова

Гергана Иванова Атанасова

 

6

Маринка Иванова Димова

Алпер Абибулова Емервели

7

Стефан Манолов Манолов

Исмет Идризов Арифов

8

Симона Добринова Василева

Енчо Емилов Иванов

9

Александър Стефанов Манолов

Стефан Илийчев Димов

10

Огнян Демиров Балтаджиев

 

Севдалин Югов Савов

 

 

 1. РЕГИСТРИРА 14 /четиринадесет/ застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, от както следва:

 

Име, Презиме, Фамилия

1

Иванка Колева Цонева

2

Илияна Стойчева Илчева

3

Станко Светлинов Станков

4

Стефан Огнянов Стефанов

5

Къймет Шабанова Пандарова

6

Сибел Ердинч Мехмедова

7

Валентин Колев Трифонов

8

Виолета Георгиева Илиева

9

Красимир Маринов Демиров

10

Алтан Севги Идризов

11

Севгюл Юсеинова Юмерова

12

Мустафа Мюзекя Мустафов

13

Теодора Емилова Тодорова

14

Златка Жекова Недева

 

 

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 2 /двама/ от предложените лица, поради следната грешка:

 

 

Име

Грешка

Йордан Стоев Йорданов

Лицето е регистрирано като член на СИК 80300029

Георги Тодоров Георгиев

 

Грешно ЕГН

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверение на регистрираните 24  /двадесет и четири/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

 

 1. АНУЛИРА издаденитe 10 /десет/ броя удостоверения на заменените застъпници.

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:04 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения