Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна.

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №360-НС/08.07.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ- СДС   за промяна в състава на СИК в Община Каварна

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №49-НС от 10.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ-СДС в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Каварна, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700010

Секретар

Николета Иванова Петрова

ГЕРБ-СДС

081700014

Председател

Бистра Атанасова Богданова

ГЕРБ-СДС

081700027

член

Милен Стоянов Николов

ГЕРБ-СДС

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700010

Секретар

Павлета Иванова Панчева

ГЕРБ-СДС

081700014

Председател

Павлинка Ценова Райнова

ГЕРБ-СДС

081700027

член

Ивелина Иванова Димитрова

ГЕРБ-СДС

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения