Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Добрич, 08.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за Бълария“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпили са заявления  с вх. №307-НС/07.07.2021г., от от Петя Петкова – преупълномощена от Мая Димитрова –упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

           Приложено е заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 3 в 13:09ч.  на 07.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидата за застъпник, с която се установи, че не са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ застъпник на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Румяна Пламенова Пенчева-Дагитова

 

 1. ИЗДАВАудостоверение на регистрирания 1 /един/ застъпник, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения