Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Добрич, 09.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление с вх. №376-НС/09.07.2021г. от Нина Ставрева –упълномощен представител на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“   за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“

          Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 6 в 11:10ч.  на 09.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 26 /двадесет и шест/ кандидати за застъпници, с която се установи, че няма несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 26 /двадесет и шест/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“    в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Станислав Богданов Ставрев

2

Румен Димитров Райков

3

Ивайло Георгиев Иванов

4

Христо Йовев Христов

5

Цветанка Рускова Марева

6

Елка Димитрова Костова

7

Кристиян Теодоров Каров

8

Славена Станиславова Ставрева

9

Иван Илиев Григоров

10

Маргарита Георгиева Костадинова

11

Евдокия Ангелова Колева

12

Илия Иванов Желев

13

Георги Николов Иванов

14

Диана Богданова Костадинова

15

Добромир Дамянов Митев

16

Катя Илиева Илиева

17

Александра Стоянова Атанасова

18

Цветомира Иванова Цветанова

19

Паулина Атанасова Иванова

20

Елена Стефанова Славова

21

Кристиян Станиславов Ставрев

22

Михаил Христов Асенов

23

Валентин Христов Великов

24

Василена Пенчева Иванова

25

Нина Красимирова Илиева

26

Цветана Василева Христова

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 26 /двадесет и шест/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 09.07.2021 в 19:40 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения