Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Добрич, 10.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпник и заместващ застъпник на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

          Постъпили са  заявления с вх. №359-НС/08.07.2021г. и вх.№369-НС/08.07.2021 от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници и заместващи застъпници съответно – Приложение №39-НС и Приложение №40 в 16:21ч.и в 17:00ч. на  08.07.2021г заведено под № 1 в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 2 /два/ броя  кандидати за застъпници, с която се установи, че за 2 / двама / няма несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, от както следва:

 

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

1

Георги Георги Тодоров Георгиев

 

Росен Михайлов Сашев

 

 

 1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ застъпник на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, от както следва:

 

Име, Презиме, Фамилия

1

Йордан Стоев Йорданов

 

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверение на регистрираните 2  /два/ застъпника, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

 

 1. АНУЛИРА издаденото 1 /един/ брой удостоверение на заменения застъпник.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:51 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения