Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Добрич, 10.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №422-НС/10.07.2021г., вх. №423-НС/10.07.2021г., вх. №424-НС/10.07.2021г., вх. №425-НС/10.07.2021г., вх. №426-НС/10.07.2021г., вх. №427-НС/10.07.2021г., вх. №428-НС/10.07.2021г. и вх. №453-НС/10.07.2021г.от Кина Драгнева – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

След извършена проверка на 326 /триста двадесет и шест/ упълномощените представители на Коалиция ГЕРБ-СДС РИК - Добрич констатира, че не са установени  несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 326 /триста двадесет и шест/ упълномощени представители на Коалиция ГЕРБ-СДС в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

 

Катерина Василева Маринова

484-2021/07.07.2021г.

 

Илия Петров Илиев

485-2021/07.07.2021г.

 

Станко Колев Станков

486-2021/07.07.2021г.

4.       

Деан Колев Станков

487-2021/07.07.2021г

5.       

Тодор Няголов Андреев

488-2021/07.07.2021г.

6.       

Митко Иванов Куманов

489-2021/07.07.2021г.

7.       

Иван Георгиев Попов

490-2021/07.07.2021г.

8.       

Жулиен Иванов Жеков

491-2021/07.07.2021г.

9.       

Жоро Димчев Желязков

492-2021/07.07.2021г.

10.   

Антоанета Георгиева Иванова

№533-2021/07.07.2021г.

11.   

Бирджан Алибрям Байрям

№534-2021/07.07.2021г.

12.   

Георги Демирев Тритаков

№535-2021/07.07.2021г.

13.   

Димитринка Михайлова Никова

№536-2021/07.07.2021г.

14.   

Димитричка Василева Желязкова

№537-2021/07.07.2021г.

15.   

Димитричка Георгиева Куцарова

№538-2021/07.07.2021г.

16.   

Йорданка Георгиева Костова

№539-2021/07.07.2021г.

17.   

Красимира Иванова Иванова

№540-2021/07.07.2021г.

18.   

Ради Кънчев Радев

№541-2021/07.07.2021г.

19.   

Пламен Апостолов Тодоров

№542-2021/07.07.2021г.

20.   

Силвия Георгиева Василева

№543-2021/07.07.2021г.

21.   

Симеон Костадинов Костов

№544-2021/07.07.2021г.

22.   

Светослав Димитров Марчев

№545-2021/07.07.2021г.

23.   

Светла Симеонова Костова

№546-2021/07.07.2021г.

24.   

Цветинка Георгиева Василева

№547-2021/07.07.2021г.

25.   

Юлияна Георгиева Йовева

№548-2021/07.07.2021г.

26.   

Сибила Стефанова Колева

652-2021/ 07.07.2021г.

27.   

Виолета Андонова Маринова

653-2021/ 07.07.2021г.

28.   

Снежана Желева Великова

654-2021/ 07.07.2021г.

29.   

Красимир Петров Стоянов

655-2021/ 07.07.2021г.

30.   

Дияна Михайлова Радушева

656-2021/ 07.07.2021г.

31.   

Димитър Атанасов Димитров

657-2021/ 07.07.2021г.

32.   

Стоянка Иванова Стоянова

658-2021/ 07.07.2021г.

33.   

Виолета Иванова Димитрова

659-2021/ 07.07.2021г.

34.   

Илиян Колев Йорданов

660-2021/ 07.07.2021г.

35.   

Михайл Миленов Илиев

682-2021/ 07.07.2021г.

36.   

Мария Семова Раданова

663-2021/ 07.07.2021г.

37.   

Еленка Дичева Георгиева

664-2021/ 07.07.2021г.

38.   

Желязко Георгиев Асенов

665-2021/ 07.07.2021г.

39.   

Али Салиев Асенов

666-2021/ 07.07.2021г.

40.   

Иваило Георгиев Иванов

667-2021/ 07.07.2021г.

41.   

Елис Люкселова Рамисова

668-2021/ 07.07.2021г.

42.   

Митко Маринов Михайлов

669-2021/ 07.07.2021г.

43.   

Георги Димитров Митев

670-2021/ 07.07.2021г.

44.   

Назиф Сали Таир

671-2021/ 07.07.2021г.

45.   

Руслана Радева Денева

672-2021/ 07.07.2021г.

46.   

Валентин Стефанов Витанов

673-2021/ 07.07.2021г.

47.   

Петя Добрева Петрова

674-2021/ 07.07.2021г.

48.   

Тодор Костов Тодоров

675-2021/ 07.07.2021г.

49.   

Калинка Цонева Енева

676-2021/ 07.07.2021г.

50.   

Петър Косев Димитров

677-2021/ 07.07.2021г.

51.   

Станислава Росенова Маринова

678-2021/ 07.07.2021г.

52.   

Кадир Риза Хюсмен

651-2021/ 07.07.2021г.

53.   

Божидар Ангелов Василев

650-2021/ 07.07.2021г.

54.   

Ерсин Кадир Билял

649-2021/ 07.07.2021г.

55.   

Стефан Стефанов Стоянов

648-2021/ 07.07.2021г.

56.   

Иванка Димитрова Николова

647-2021/ 07.07.2021г.

57.   

Сертан Расим Карами

646-2021/ 07.07.2021г.

58.   

Фериян Боянова Христова

645-2021/ 07.07.2021г.

59.   

Ясмин Стоянова Калчева

661-2021/ 07.07.2021г.

60.   

Кезбан Юсеин Кюстек

662-2021/ 07.07.2021г.

61.   

Живка Петрова Витанова

644-2021/ 07.07.2021г.

62.   

Кольо Енчев Иванов

643-2021/ 07.07.2021г.

63.   

Галина Каменова Филипова

642-2021/ 07.07.2021г.

64.   

Захари Асенов Асенов

683-2021/ 07.07.2021г.

65.   

Николай Стефанов Колев

684-2021/ 07.07.2021г.

66.   

Атанас Димитров Атанасов

685-2021/ 07.07.2021г.

67.   

Диляна Ванева Мървъкова

686-2021/ 07.07.2021г.

68.   

Панчо Георгиев Панчев

687-2021/ 07.07.2021г.

69.   

Милена Желева Иванова

688-2021/ 07.07.2021г.

70.   

Марийка  Бисерова Стефанова

689-2021/ 07.07.2021г.

71.   

Светлин Иванов Митев

681-2021/ 07.07.2021г.

72.   

Николай Недков Колев

680-2021/ 07.07.2021г.

73.   

Иван Георгиев Стоянов

679-2021/ 07.07.2021г.

74.   

Красен Томов Томов

690-2021/ 07.07.2021г.

75.   

Станислав Христов Илиев

691-2021/ 07.07.2021г.

76.   

Андрей Красимиров Ангелов

702-2021/ 07.07.2021г.

77.   

Димитър Василев Чернев

703-2021/ 07.07.2021г.

78.   

Марин Георгиев Хаджийски

704-2021/ 07.07.2021г.

79.   

Пламен Иванов Станчев

705-2021/ 07.07.2021г.

80.   

Добромир Георгиев Дечев

706-2021/ 07.07.2021г.

81.   

Веска Иванова Димова

552-2021/07.07.2021г.

82.   

Николай Стоянов Янков

553-2021/07.07.2021г.

83.   

Феим Ахмед Хасан

554-2021/07.07.2021г.

84.   

Сергей Иванов Михайлов

555-2021/07.07.2021г.

85.   

Михаил Николов Янков

581-2021/07.07.2021г.

86.   

Грозданка Димитрова Николова

557-2021/07.07.2021г.

87.   

Деспина Ставрева Петрова

578-2021/07.07.2021г.

88.   

Детелина Петрова Стайкова

558-2021/07.07.2021г.

89.   

Йордан Григоров Никитов

559-2021/07.07.2021г.

90.   

Камелия Станиславова Каменова

560-2021/07.07.2021г.

91.   

Радка Георгиева Караколева

561-2021/07.07.2021г.

92.   

Живко Николов Младенов

562-2021/07.07.2021г.

93.   

Неда Петрова Недкова

563-2021/07.07.2021г.

94.   

Тодор Йорданов Тодоров

564-2021/07.07.2021г.

95.   

Северин Ников Жеков

565-2021/07.07.2021г.

96.   

Иван Димитров Иванов

566-2021/07.07.2021г.

97.   

Стоян Михайлов Николов

567-2021/07.07.2021г.

98.   

Цанко Кръстев Цанев

575-2021/07.07.2021г.

99.   

Пламен Георгиев Жеков

580-2021/07.07.2021г.

100.                      

Росица Марева Атанасова

556-2021/07.07.2021г.

101.                      

Иванка Павлова Иванова

569-2021/07.07.2021г.

102.                      

Петър Георгиев Атанасов

568-2021/07.07.2021г.

103.                      

Емилиян Венцислвов Янев

570-2021/07.07.2021г.

104.                      

Рефие Рамаданова Хасанова

582-2021/07.07.2021г.

105.                      

Гинка Койчева Митева

571-2021/07.07.2021г.

106.                      

Иванка Димитрова Филева

572-2021/07.07.2021г.

107.                      

Виктория Николаева Попова-Иванова

573-2021/07.07.2021г.

108.                      

Детелин Галев Детелинов

574-2021/07.07.2021г.

109.                      

Ивайло Маринов Ангелов

579-2021/07.07.2021г.

110.                      

Ангел Михайлов Ангелов

577-2021/07.07.2021г.

111.                      

Елена Георгиева Василева

576-2021/07.07.2021г.

112.                      

Иванка Василева Максимова

444-2021/07.07.2021г.

113.                      

Анка Стоянова Димова

445-2021/07.07.2021г.

114.                      

Екджан Нури Дауд

446-2021/07.07.2021г.

115.                      

Ридван Селимов Арунов

447-2021/07.07.2021г.

116.                      

Стефко Василев Йорданов

448-2021/07.07.2021г.

117.                      

Стоян Ненов Енчев

449-2021/07.07.2021г.

118.                      

Апостол Димитров Апостолов

450-2021/07.07.2021г.

119.                      

Иван Манолов Трифонов

451-2021/07.07.2021г.

120.                      

Снежана Георгиева Недева

452-2021/07.07.2021г.

121.                      

Жечка Иванова Димитрова

453-2021/07.07.2021г.

122.                      

Василка Калева Костова

454-2021/07.07.2021г.

123.                      

Джеврие Хасан Драгнева

455-2021/07.07.2021г.

124.                      

Бейти Ибриям Османов

456-2021/07.07.2021г.

125.                      

Мюхтебер Сали Асан

457-2021/07.07.2021г.

126.                      

Хюлия Шабан Ибриям

458-2021/07.07.2021г.

127.                      

Донка Маринова Трифонова

459-2021/07.07.2021г.

128.                      

Атанас Стефанов Петров

460-2021/07.07.2021г.

129.                      

Симеон Димитров Господинов

461-2021/07.07.2021г.

130.                      

Димитър Веселинов Николов

462-2021/07.07.2021г.

131.                      

Светослав Захариев Тодоров

463-2021/07.07.2021г.

132.                      

Илко Трандафилов Романов

464-2021/07.07.2021г.

133.                      

Геоджан Аби Демиров

465-2021/07.07.2021г.

134.                      

Силвия Дикова Симеонова

466-2021/07.07.2021г.

135.                      

Фехлиман Невал Аптарман

467-2021/07.07.2021г.

136.                      

Ася Тодорова Христова

468-2021/07.07.2021г.

137.                      

Славена Костова Стефанова

469-2021/07.07.2021г.

138.                      

Мартин Младенов Христов

470-2021/07.07.2021г.

139.                      

Станка Великова Маркова

471-2021/07.07.2021г.

140.                      

Светла Георгиева Христова

472-2021/07.07.2021г.

141.                      

Иван Стефанов Иванов

473-2021/07.07.2021г.

142.                      

Женя Маринова Хаджиева

474-2021/07.07.2021г.

143.                      

Керанка Иванова Гайдарджиева

475-2021/07.07.2021г.

144.                      

Коста Иванов Костов

476-2021/07.07.2021г.

145.                      

Симеон Иванов Симеонов

477-2021/07.07.2021г.

146.                      

Веселин Георгиев Николов

478-2021/07.07.2021г.

147.                      

Дарин Колев Георгиев

479-2021/07.07.2021г.

148.                      

Мариян Маринов Иванов

480-2021/07.07.2021г.

149.                      

Николай Георгиев Стоянов

444-2021/07.07.2021г.

150.                      

Красимир Трифонов Енчев

445-2021/07.07.2021г.

151.                      

Иван Йорданов Марков

446-2021/07.07.2021г.

152.                      

Айхан Бейсим Апти

447-2021/07.07.2021г.

153.                      

Мартин Исмаилов Тахиров

448-2021/07.07.2021г.

154.                      

Данаил Петров Караджов

449-2021/07.07.2021г.

155.                      

Йордан Илиев Калоянов

450-2021/07.07.2021г.

156.                      

Кирил Николов Мирчев

451-2021/07.07.2021г.

157.                      

Тодор Милчев Благоев

452-2021/07.07.2021г.

158.                      

Георги Христов Ангелов

453-2021/07.07.2021г.

159.                      

Ивайла Руменова Иванова

454-2021/07.07.2021г.

160.                      

Ивелин Пенков Василев

455-2021/07.07.2021г.

161.                      

Красимира Георгиева Жекова

456-2021/07.07.2021г.

162.                      

Мелих Мехмедов Хаджиев

457-2021/07.07.2021г.

163.                      

Живко Ангелов Жеков

458-2021/07.07.2021г.

164.                      

Галин Петров Началников

459-2021/07.07.2021г.

165.                      

Денис Исмаилов Тахиров

460-2021/07.07.2021г.

166.                      

Раим Яшар Яшар

607-2021/09.07.2021г

167.                      

Шанол Мехмед Али

608-2021/09.07.2021г

168.                      

Пламен Стоянов Бошнаков

609-2021/09.07.2021г

169.                      

Аксел Ерол Осман

610-2021/09.07.2021г

170.                      

Сашо Ангелов Йосифов

611-2021/09.07.2021г

171.                      

Айгюн Федай Мехмед

612-2021/09.07.2021г

172.                      

Сафет Ахмед Халим

613-2021/09.07.2021г

173.                      

Гюрсел Шабан Мехмед

614-2021/09.07.2021г

174.                      

Ибриям Мехмед Али

615-2021/09.07.2021г

175.                      

Митко Костов Митков

616-2021/09.07.2021г

176.                      

Илхан Бейхан Ахмед

617-2021/09.07.2021г

177.                      

Талиб Ахмед Юсеин

618-2021/09.07.2021г

178.                      

Марин Стоянов Иванов

619-2021/09.07.2021г

179.                      

Михаил Тонев Маринов

620-2021/09.07.2021г

180.                      

Ридван Нуман  Осман

621-2021/09.07.2021г

181.                      

Йорданка Пенчева Илиева

622-2021/09.07.2021г

182.                      

Мемиш Сали Маринов

623-2021/09.07.2021г

183.                      

Мухарем Яшар Исмаил

624-2021/09.07.2021г

184.                      

Калина Станчева Илиева

625-2021/09.07.2021г

185.                      

Светлозар Славов Маринов

626-2021/09.07.2021г

186.                      

Руждет  Дауд  Курбан

627-2021/09.07.2021г

187.                      

Бедрийе Хюсеин Нутфулах

628-2021/09.07.2021г

188.                      

Бейлил Мехмед Адем

629-2021/09.07.2021г

189.                      

Джелил Бейтула Ферад

630-2021/09.07.2021г

190.                      

Бейлил Мехмед Юмер

631-2021/09.07.2021г

191.                      

Кенан Белгин Кязим

632-2021/09.07.2021г

192.                      

Айваз  Али   Салим

633-2021/09.07.2021г

193.                      

Сезгин Юсуф Мехмед

634-2021/09.07.2021г

194.                      

Ружди Абилов Османов

635-2021/09.07.2021г

195.                      

Бейзат Алейдинов  Ембиев

636-2021/09.07.2021г

196.                      

Февзи  Ахмед Риза

637-2021/09.07.2021г

197.                      

Павлин Иванов Павлов

638-2021/09.07.2021г

198.                      

Цветелин Николаев Колев

712/07.07.2021

199.                      

Красимир Димитров Костов

796/07.07.2021

200.                      

Петър Ангелов Опълченов

800/07.07.2021

201.                      

Величка Михнева Димитрова

713/07.07.2021

202.                      

Ванеса Владимирова Желева

714/07.07.2021

203.                      

Валерий Петров Рибаров

715/07.07.2021

204.                      

Добринка Борисова Добрева

801/07.07.2021

205.                      

Юлиян Стоянов Петков

716/07.07.2021

206.                      

Катя Петрова Петрова

717/07.07.2021

207.                      

Жана Стоянова Иванова

718/07.07.2021

208.                      

Златинка Георгиева Желязкова

719/07.07.2021

209.                      

Росица Иванова Колева

720/07.07.2021

210.                      

Росица Иванова Белчева

721/07.07.2021

211.                      

Христо Иванов Христов

722/07.07.2021

212.                      

Ганка Йорданова Петрова

723/07.07.2021

213.                      

Силвана Николова Паунова

724/07.07.2021

214.                      

Василка Ценкова Пантелеймонова

725/07.07.2021

215.                      

Йордан Драгиев Павлов

726/07.07.2021

216.                      

Филичия Илиева Найденова-Михайлова

727/07.07.2021

217.                      

Митко Пеев Атанасов

728/07.07.2021

218.                      

Валентина Жанова Русева

802/07.07.2021

219.                      

Станка Трифонова Вълчанова

729/07.07.2021

220.                      

Антони Александров Желев

804/07.07.2021

221.                      

Веселинка Иванова Великова

730/07.07.2021

222.                      

Галя Георгиева Желева

805/07.07.2021

223.                      

Ралица Димитрова Илиева

806/07.07.2021

224.                      

Донка Делева Димитрова

731/07.07.2021

225.                      

Ивелин Анатолиев Тодоров

732/07.07.2021

226.                      

Добринка Димитрова Русева

807/07.07.2021

227.                      

Стелиян Йорданов Стоянов

808/07.07.2021

228.                      

Йорданка Жекова Йорданова

809/07.07.2021

229.                      

Валентин Желязков Йорданов

789/07.07.2021

230.                      

Иванка Тодорова Тодорова

733/07.07.2021

231.                      

Мариян Иванов Гроздев

811/07.07.2021

232.                      

Иван Гроздев Желязков

812/07.07.2021

233.                      

Марияна Георгиева Матеева

813/07.07.2021

234.                      

Красимир Павлов Стоянов

734/07.07.2021

235.                      

Десислава Димитрова Матеева

814/07.07.2021

236.                      

Григор Живков Илиев

735/07.07.2021

237.                      

Тодор Върбанов Василев

736/07.07.2021

238.                      

Димитричка Стоянова Михайлова

737/07.07.2021

239.                      

Кръстинка Дикова Коева

738/07.07.2021

240.                      

Пепа Костова Петрова

739/07.07.2021

241.                      

Веселин Гроздев Господинов

740/07.07.2021

242.                      

Галина Георгиева Павлова

741/07.07.2021

243.                      

Красимира Емилиянова Георгиева

815/07.07.2021

244.                      

Маринка Христова Илиева

742/07.07.2021

245.                      

Татяна Събева Петкова

816/07.07.2021

246.                      

Марияна Желева Чернева

817/07.07.2021

247.                      

Михаил Любомиров Пейчев

818/07.07.2021

248.                      

Димитър Иванов Чолаков

819/07.07.2021

249.                      

Станимир Колев Стефанов

743/07.07.2021

250.                      

Иглика Атанасова Влайкова-Стефанова

744/07.07.2021

251.                      

Кина Колева Стръпченкова

745/07.07.2021

252.                      

Радостина Георгиева Койчева

746/07.07.2021

253.                      

Веселка Крумова Донева

747/07.07.2021

254.                      

Дончо Стоянов Донев

748/07.07.2021

255.                      

Илиана Руменова Панайотова

749/07.07.2021

256.                      

Велико Иванов Великов

750/07.07.2021

257.                      

Александрина Николаева Кирилова

751/07.07.2021

258.                      

Венцислв Пламенов Петров

820/07.07.2021

259.                      

Стелиян Михайлов Петров

821/07.07.2021

260.                      

Павлина Иванова Маринова

752/07.07.2021

261.                      

Емилиян Юлиянов Цветков

850/07.07.2021

262.                      

Мирослава Пламенова Василева Малева

823/07.07.2021

263.                      

Костадинка Янева Петрова

754/07.07.2021

264.                      

Калин Станимиров Стефанов

755/07.07.2021

265.                      

Анка Господинова Десева

756/07.07.2021

266.                      

Пламена Василева Добрева

824/07.07.2021

267.                      

Детелина Стефанова Янева

791/07.07.2021

268.                      

Мелис Венциславова Янкова

757/07.07.2021

269.                      

Грациела Димитрова Димитрова

758/07.07.2021

270.                      

Йовка Иванова Митева

759/07.07.2021

271.                      

Мая Димитрова Василева

760/07.07.2021

272.                      

Любомир Пламенов Любомиров

761/07.07.2021

273.                      

Даниел Красимиров Костов

792/07.07.2021

274.                      

Марийка Димитрова Божинова

793/07.07.2021

275.                      

Мария Димитрова Маринова

794/07.07.2021

276.                      

Елена Иванова Начева

795/07.07.2021

277.                      

Галин Русанов Петков

825/07.07.2021

278.                      

Росица Георгиева Георгиева

826/07.07.2021

279.                      

Тюркмен Метин Шефич

828/07.07.2021

280.                      

Юлияна Иванова Атанасова

829/07.07.2021

281.                      

Емил Димитров Георгиев

762/07.07.2021

282.                      

Виктор Александров Леонов

831/07.07.2021

283.                      

Йорданка Вълчева Леонова

832/ 07.07.2021

284.                      

Димчо Нниколаев Стамов

830/07.07.2021

285.                      

Любомир Андонов Петров

833/07.07.2021

286.                      

Добри Йорданов Добрев

834/07.07.2021

287.                      

Маринела Георгиева Иванова

763/07.07.2021

288.                      

Марийка Йорданова Димова

835/07.07.2021

289.                      

Бонка Миткова Георгиева

764/07.07.2021

290.                      

Добри Славов Енчев

765/07.07.2021

291.                      

Галина Деянова Ангелова

766/07.07.2021

292.                      

Снежана Тошкова Христова

836/07.07.2021

293.                      

Ивелина Димитрова Параскевова

767/07.07.2021

294.                      

Симеон Тошков Христов

837/07.07.2021

295.                      

Драгомир Атанасов Пеев

768/07.07.2021

296.                      

Дилек Икметова Салиева

838/07.07.2021

297.                      

Беррин Ахмедов Салиев

839/07.07.2021

298.                      

Диана Димитрова Райнова

840/07.07.2021

299.                      

Силвия Атанасова Атанасова

769/07.07.2021

300.                      

Василка Жечева Енчева

770/07.07.2021

301.                      

Ивелин Димитров Иванов

841/07.07.2021

302.                      

Даниел Кристиянов Минов

771/07.07.2021

303.                      

Магдалена Петкова Георгиева

772/07.07.2021

304.                      

Петя Михалева Василева

773/07.07.2021

305.                      

Гинка Петрова Авджиева

774/07.07.2021

306.                      

Виктория Петрова Върбанова

775/07.07.2021

307.                      

Миглена Стефанова Русева

776/07.07.2021

308.                      

Анна Василевна Атанасова

849/07.07.2021

309.                      

Йордан Стоянов Йорданов

810/07.07.2021

310.                      

Милен Димитров Георгиев

822/07.07.2021

311.                      

Мирослава Димитрова Йорданова

803/07.07.2021

312.                      

Георги Стоянов Стоянов

790/07.07.2021

313.                      

Даниела Петрова Краева

843/07.07.2021

314.                      

Виолета Стефанова Вълчева

777/07.07.2021

315.                      

Неджван Карани Али

778/07.07.2021

316.                      

Милена Кузманова Кирилова

827/07.07.2021

317.                      

Марияна Иванова Енчева

797/07.07.2021

318.                      

Любомир Георгиев Лозков

798/07.07.2021

319.                      

Антония Ангелова Василева

799/07.07.2021

320.                      

Атанас Колев Димитров

779/07.07.2021

321.                      

Даринка Георгиева Костадинова

753/07.07.2021

322.                      

Живко Василев Димов

780/07.07.2021

323.                      

Александър Пламенов Чернев

842/07.07.2021

324.                      

Пламен Иванов Симеонов

781/07.07.2021

325.                      

Галин Димитров Георгиев

784/07.07.2021

326.                      

Николай Руменов Георгиев

850/07.07.2021

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения