Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Добрич, 10.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №433-НС/10.07.2021г. от Стоянка Кескинова - упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

След извършена проверка на упълномощените представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!РИК Добрич констатира, че не са налице несъответствия за общо 1/едно/ лице в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 1 /един/ упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Василка Кръстева Енева

68/10.07.2021

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения