Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Добрич, 10.07.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за народни представители на 11 юли 2021г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич е постъпило заявления със списък на упълномощени представители с вх. №464-НС/10.07.2021г. от Ердинч Хаджиев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

След извършена проверка на упълномощения представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ РИК Добрич констатира, че за 1 /едно/ лице не са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №184-НС/07.07.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич 1 /един брой упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1.       

НУРИЕ ЮМЕРОВА МУРАДОВА

115-63/07.07.2021г.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 10.07.2021 в 20:32 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения