Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: предаване на СИК № 082800098 на формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021г., и Протоколно решение от 10.07.2021г. двете на ЦИК и Решение №111-НС/05.07.2021г. и 121-НС/06.07.2021г. двете на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Реши:

 

 1. ЕМИЛ ПЕТРОВ определен със Заповед № 898/06.07.2021г. на Кмета на Община Добрич, да предаде на СИК № 082800098 оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи № 96-НС-хм (за отчитане на резултатите от гласуването).
 2. Лицето по т. 1 от настоящото решение да получи оригинал и чернова на формуляр от секционен протокол Приложение № 96-НС-м.
 3. За предаването се попълва приемо-предавателен протокол в три екземпляра (по един за СИК, за РИК и за общината) Приложение № 1 към Решение № 121-НС/06.07.2021г. РИК - Добрич, в който се вписват фабричните номера на получения и на предадения формуляри на протоколи, подписан от председател и секретар на СИК и лицето по т. 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:42 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения