Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 208-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич.

В РИК – Добрич са постъпили предложения с вх. №478-НС/11.07.2021г. от Кина Драгнева- упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 10.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 

ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ-СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800023

член

Милена Велчева Христова

ГЕРБ-СДС

082800098

член

Гергана Иванова Атанасова

ГЕРБ-СДС

082800122

член

Момчил Атанасов Момчилов

ГЕРБ-СДС

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800023

член

Веселина Николова Недялкова

ГЕРБ-СДС

082800098

член

Мирослава Каменова Василева- Малева

ГЕРБ-СДС

082800122

член

Василка Жечева Енчева

ГЕРБ-СДС

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:15 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения