Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 217-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Катя Илиева Илиева - регистриран застъпник от КП „Ляв Съюз за Чиста и Свята Република“, с удостоверение №6-16-НС/09.07.2021г., за установено нарушение по чл.66, ал.1, т.1 от ИК.

В РИК Добрич e постъпила жалба от Катя Илиева Илиева - регистриран застъпник от КП „Ляв Съюз за Чиста и Свята Република“, с удостоверение № 6-16-НС/09.07.2021г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №06-НС/11.07.2021г. в 12:06 ч., с информация, че в секция №081700005 в община Каварна, член на СИК се явява съпруга на кандидат за народен представител  от ПП „Демократична България“, а именно Боряна Георгиева Алексиева – Чобанова.

Съгласно чл.96 от ИК във връзка с чл.66, ал.1, т.1 от ИК, докато заема длъжността  член на секционна избирателна комисия,  не може  да бъде съпруг на кандидат за съответния избор. След извършената служебна проверка  от РИК Добрич, се установи, че Боряна Георгиева Алексиева – Чобанова е съпруга на Евгени Цонков Чобанов, регистриран за кандидат за народен представител с Решение №22-НС/08.06.2021г. под номер 12 в кандидатската листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  с което е  констатирана несъвместимост по чл.66, ал. 1, т.1 от ИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 20, във връзка с  чл. 96 от ИК, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

1.Освобождава Боряна Георгиева Алексиева – Чобанова  и анулира издаденото удостоверение като член на СИК в секция №081700005 в община Каварна.

 2.Указва незабавно на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ да извърши замяна в посочената секция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:47 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения