Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 219-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба за нарушение на разпоредбите на ИК

В РИК-Добрич e постъпила жалба с вх. № 499-НС/11.07.21г. от Димчо Иванов Колев. В същата се твърди, че в СИК № 082800114 след като гласоподавател е упражнявал право на глас, не му е било указано, че преди да гласува може да избере преференция на кандидат от кандидатска листа. След упражняване правото на глас,  същият избирател, поискал да гласува отново, тъй като искал да гласува с преференция.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, във връзка с Методически указания на ЦИК приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, РИК – Добрич

                                                                РЕШИ:

УКАЗВА на членовете на СИК № 082800114 град Добрич, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, да съдействат при гласуване на избирателите по определения в Методическите указания начин .

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения