Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 223-НС
Добрич, 11.07.2021

ОТНОСНО: жалба за нарушение на разпоредбите на ИК

В РИК-Добрич e постъпила жалба с вх. № 503-НС/11.07.21г. от Мая Димитрова. В същата се твърди, че в СИК № 082800052 гр. Добрич председателя на секцията е направил предложение за преброяване на контролните разписки от машината.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, във връзка с Методически указания на ЦИК приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК, РИК – Добрич

                                                                РЕШИ:

УКАЗВА на членовете на СИК № 082800052 гр. Добрич, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания приети с Решение №341-НС/28.06.2021 г. на ЦИК.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 11.07.2021 в 22:05 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения