Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Добрич, 14.06.2021

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г.

Постъпила е преписка за състава на СИК на територията на Община Добричка от Кмета на Община Добричка с вх. №87–НС/10.06.2021 г.. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, а именно:

Към преписката са приложени:

 1. Предложенията на партиите и коалициите
 2. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или копие от решението за създаване на коалицията
 3. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт
 4. Списъци на резервните членове на СИК
 5. Протокол от консултациите
 • мотиви към протокола от проведени консултации от ПП“ДПС“ с ВхК-3187/07.06.2021г.;
 • възражение от ПП „Има такъв народ“ с ВхК-3179/07.06.2021г.
 1. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му

На проведените консултации  за съставите на СИК на територията на община Добричка партиите и коалициите не са  постигнали съгласие за разпределението на ръководния състав и редовите членове на отделните СИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от ИК и т. 23, буква „б“ от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и Решение №17-НС/28.05.2021 г., Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Добричка, съгласно Приложение №1
 2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в Община Добричка, съгласно Приложение №2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 14.06.2021 в 19:19 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения