Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Добрич, 28.06.2021

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. Определя членове на РИК - Добрич за провеждане на обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Община

Членове на РИК

Добрич

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

Добричка

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

Балчик

Илиана Момчева, Петя Карагеоргиева

Каварна

Димчо Илиев, Кристина Костова-Хюсеин

Шабла

Димчо Илиев, Кристина Костова-Хюсеин

Тервел

Мелекбер Абил, Александрина Желязкова

Крушари

Диана Далакманска, Християн Христов

Генерал Тошево

Диана Далакманска, Диляна Василева

 1. Приема график за обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

 

Дата

Община

Час

Членове РИК

04.07.2021г.

Добрич

11:00 - 13:00

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

14:00 -

16:00

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

06.07.2021г.

Добричка

10:30 - х

13:30 - м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

05.07.2021г.

Балчик

13:00 - х

15:00 - м

Илиана Момчева, Петя Карагеоргиева

05.07.2021г.

Каварна

13:30 - х

15:30 - м

Димчо Илиев, Кристина Костова-Хюсеин

05.07.2021г.

Шабла

10:00 - х/м

Димчо Илиев, Кристина Костова-Хюсеин

04.07.2021г.

Тервел

11:00 - х

13:00 - м

Мелекбер Абил, Александрина Желязкова

05.07.2021г.

Крушари

09:00 - х

11:00 - м

Диана Далакманска, Християн Христов

06.07.2021г.

Генерал Тошево

13:00 - х

15:00 - м

Диана Далакманска, Диляна Василева

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения