Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Добрич, 30.06.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения  с вх. №151-НС/29.06.2021г. от  Жулиета Стефанова Радева  - упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, вх. №155-НС/29.06.2021г. от Берол Ахмед Али – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и вх. №171-НС/30.06.2021г. от Нели Матеева - Димитрова – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ – СДС за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №56-НС от 14.06.2021г. и Решение №57-НС от 15.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Кръстю Неделчев Кръстев

КП ДБ Обединение

081500008

член

Кремен Христов Калинков

КП ДБ Обединение

081500025

член

Христина Живкова Иванова

КП ДБ Обединение

081500027

член

Анка Иванова Госпонова

КП ДБ Обединение

081500034

Секретар

Стефан Марков Стефанов

КП ДБ Обединение

081500053

член

Йонко Николов Станчев

КП ДБ Обединение

081500057

Председател

Ивайло Милчев Младенов

КП ДБ Обединение

       

 

       

 

       

 

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Янка Генкова Кънчева

КП ДБ Обединение

081500008

член

Милена Панайова Ненчева

КП ДБ Обединение

081500025

член

Стефан Марков Стефанов

КП ДБ Обединение

081500027

член

Моника Маринова Монева

КП ДБ Обединение

081500034

Секретар

Йонко Николов Станчев

КП ДБ Обединение

081500053

член

Веселина Стефанова Тончева

КП ДБ Обединение

081500057

Председател

Христина Живкова Иванова

КП ДБ Обединение

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500004

Секретар

Емине Селим Топал

ДПС

081500008

Зам.-председател

Фикри Феим Мустафа

ДПС

081500009

член

Искра Валентинова Попова

ДПС

081500034

Секретар

Дауд Юсеин Кадир

ДПС

081500041

член

Варол Берол Ахмед

ДПС

081500040

член

Галина Дамянова Димитрова

ДПС

       

 

       

 

       

 

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500004

Секретар

Мурад Ерол Мехмед

ДПС

081500008

Зам.-председател

Тургай Асан Алис

ДПС

081500009

член

Енай Ерджан Пехливан

ДПС

081500034

Секретар

Искра Валентинова Попова

ДПС

081500040

член

Георги Иванов Радев

ДПС

081500041

член

Иван Георгиев Иванов

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция ГЕРБ - СДС в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500005

член

Атанас Петров Цонев

ГЕРБ - СДС

081500012

член

Диана Бонева Иванова

ГЕРБ - СДС

081500016

Председател

Юлиян Божанов Николов

ГЕРБ - СДС

081500016

член

Янко Василев Дончев

ГЕРБ - СДС

081500018

Секретар

Мина Руменова Дучева

ГЕРБ - СДС

081500018

член

Йорданка Станчева Димитрова

ГЕРБ - СДС

081500019

член

Алиджан Мартинов Стоянов

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Добринка Панайотова Апостолова

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Ганчо Стефанов Колев

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Венера Николова Василева

ГЕРБ - СДС

081500023

член

Венелина Павлова Маринова

ГЕРБ - СДС

081500023

член

Сава  Костов Савов

ГЕРБ - СДС

081500024

Председател

Марияна Янкова Драганова

ГЕРБ - СДС

081500024

член

Соня Денева Вичева

ГЕРБ - СДС

081500026

член

Зздравко Иванов Тодоров

ГЕРБ - СДС

081500027

член

Стоян Георгиев Иванов

ГЕРБ - СДС

081500028

Секретар

Йорданка Петрова Станева

ГЕРБ - СДС

081500031

Зам.-председател

Атанас Йорданов Атанасов

ГЕРБ - СДС

081500033

член

Мария Василева Петрова

ГЕРБ - СДС

081500033

член

Петър Русев Ивнов

ГЕРБ - СДС

081500037

Зам.-председател

Иван Петков Иванов

ГЕРБ - СДС

081500039

член

Красимира Христова Радева

ГЕРБ - СДС

081500040

Зам.-председател

Радка Илиева Митева

ГЕРБ - СДС

081500041

член

Веселина Кръстева Колева

ГЕРБ - СДС

081500042

Председател

Петър Драгнев Иванов

ГЕРБ - СДС

081500042

член

Йордан Енев Йорданов

ГЕРБ - СДС

081500045

член

Снежана Георгиева Симионова

ГЕРБ - СДС

081500045

член

Петко Калчев Калчев

ГЕРБ - СДС

081500046

член

Десислава Богомилова Митева

ГЕРБ - СДС

081500047

член

Елена Атанасова Великова

ГЕРБ - СДС

081500051

член

Милена Христова Митева

ГЕРБ - СДС

081500055

Председател

Валентина Жекова Петрова

ГЕРБ - СДС

081500055

член

Ангелина Стоилова Димитрова

ГЕРБ - СДС

081500058

член

Донка Йорданова Атанасова

ГЕРБ - СДС

081500060

член

Мариана Иванова Георгиева

ГЕРБ - СДС

081500063

член

Адрияна Тодорова Дякова

ГЕРБ - СДС

081500067

член

Енчо Иванов Енев

ГЕРБ - СДС

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500005

член

Преслав Юлиянов Николов

ГЕРБ - СДС

081500012

член

Селейдин Себайдин Сали

ГЕРБ - СДС

081500016

Председател

Росица Енчева Великова

ГЕРБ - СДС

081500016

член

Бонка Кръстева Милева

ГЕРБ - СДС

081500018

Секретар

Радостина Иванова Димитрова

ГЕРБ - СДС

081500018

член

Никола Желязков Георгиев

ГЕРБ - СДС

081500019

член

Карина Християнова Христова

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Моника Живкова Маркова

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Димитър Детелинов Димов

ГЕРБ - СДС

081500021

член

Калоян Сашев Минчев

ГЕРБ - СДС

081500023

член

Янислав Ивов Георгиев

ГЕРБ - СДС

081500023

член

Пламена Павлова Баръмова

ГЕРБ - СДС

081500024

Председател

Петранка Димитрова Ганева

ГЕРБ - СДС

081500024

член

Драганка Стоянова Желева

ГЕРБ - СДС

081500026

член

Добринка Георгиева Петрова

ГЕРБ - СДС

081500027

член

Атанас Йорданов Атанасов

ГЕРБ - СДС

081500028

Секретар

Мария Василева Петрова

ГЕРБ - СДС

081500031

Зам.-председател

Донка Станева Иванова

ГЕРБ - СДС

081500033

член

Стефан Колев Стефанов

ГЕРБ - СДС

081500033

член

Сейхан Нихан Ремзи

ГЕРБ - СДС

081500037

Зам.-председател

Габриела Мирянова Господинова

ГЕРБ - СДС

081500039

член

Янка Тодорова Маринова

ГЕРБ - СДС

081500040

Зам.-председател

Станислав Йорданов Желязков

ГЕРБ - СДС

081500041

член

Светла Стоилова Томова

ГЕРБ - СДС

081500042

Председател

Юлиян Божанов Николов

ГЕРБ - СДС

081500042

член

Стефан Йорданов Йорданов

ГЕРБ - СДС

081500045

член

Теменуга Тодорова Димитрова

ГЕРБ - СДС

081500045

член

Светла Христова Стоянова-Исмаил

ГЕРБ - СДС

081500046

член

Теодора Георгиева Василева

ГЕРБ - СДС

081500047

член

Радка Милева Стаматова

ГЕРБ - СДС

081500051

член

Стелла Георгиева Петкова

ГЕРБ - СДС

081500055

Председател

Лиляна Христова  Петрова

ГЕРБ - СДС

081500055

член

Влентина Жекова Петрова

ГЕРБ - СДС

081500058

член

Иванка Демирева Колева

ГЕРБ - СДС

081500060

член

Неда Денчева Костова

ГЕРБ - СДС

081500063

член

Ивелина Михайлова Стефанова

ГЕРБ - СДС

081500067

член

Огнян Стефанов Огнянов

ГЕРБ - СДС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения