Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
Добрич, 30.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление  с вх. №169-НС/30.06.2021г. и вх. №170-НС/30.06.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 1 в 13:05ч. и 13:09ч. на 30.06.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 7 /седем/ от общо 84 /осемдесет и четири/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 77 /седемдесет и седем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Светлозар Георгиев Костадинов

2

Велислава Йовчева Костадинова

3

Симона Мариянова Господинова

4

Иван Денков Иванов

5

Пламен Стоянов Куманов

6

Цветелина Стефанова Денева

7

Атанас Тодоров Атанасов

8

Стоян Николов Иванов

9

Гюлшен Рашидова Салиева

10

Ламбо Христов Енев

11

Емил Христов Петров

12

Маринка Василева Георгиева

13

Ненчо Тодоров Ненчев

14

Матейчо Донев Матев

15

Иван Райчев Димитров

16

Таня Славова Георгиева

17

Петър Стоянов Стоянов

18

Стайка Господинова Василева

19

Васил Тодоров Божилов

20

Снежана Георгиева Симеонова

21

Станислава Иванова Славова

22

Калоян Пенков Колев

23

Метин Сали Таир

24

Амед Салим Адил

25

Надежда Георгиева Хаджийски

26

Желю Методиев Огнянов

27

Рейхан Махмуд Ибрям

28

Андриана Янкова Павлова

29

Сава Костов Савов

30

Нели Статева Стефанова

31

Веселин Иванов Димитров

32

Кристиян Кирчев Калчев

33

Живка Иванова Димитрова

34

Параскева Николова Стоянова

35

Кадир Таир Басри

36

Джевади Ибрям Ибрям

37

Петко Калчев Калчев

38

Павел Колев Костадинов

39

Икмет Есмет Ибрям

40

Димитър Александров Димитров

41

Иринка Ангелова Петрова

42

Фарис Сали Осман

43

Митка Енчева  Колева

44

Росен Иванов Димитров

45

Димитър Василев Станчев

46

Фахрие Фарис Сали

47

Беятин Ниязиев Фазлов

48

Данчо Асенов Муралиев

49

Преслава Златинова Златева

50

Григор Галинов Маринов

51

Маринела Йорданова Михайлова

52

Мира Иванова Димова

53

Недко Стоев Стоев

54

Пламен Иванчев Александров

55

Йорданка Петрова Станева

56

Светла Пенчева Йовкова

57

Юлия Георгиева Андонова

58

Мариян Евгениев Неделчев

59

Слави Александров Драганов

60

Румянка Георгиева Тодорова

61

Мариана Янкова Драганова

62

Христо Колев Тодоров

63

Йорданка Йорданова Петрова

64

Севел Фейзула Ефраим

65

Никола Петков Йорданов

66

Пенка Георгиева Енчева

67

Василка Василева Великова

68

Златка Георгиева Маринова

69

Калоян Миленов Нейков

70

Пенка Желязкова Петрова

71

Стелиян Миленов Нейков

72

Петранка Николова Стоянова

73

Калинка Георгиева Тодорова

74

Маргарита Иванова Станева

75

Стоян Желязков Георгиев

76

Марийка Георгиева Стоянова

77

Димитър Стоянов Георгиев

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 7 /седем/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Денко Иванов Денев

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500042

2

Росен Мирославов Маринов

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500010

3

Георги Мариянов Георгиев

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500043

4

Миглена Хараламбиева Илиева

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500062

5

Кинка Иванова Радева

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500044

6

Мария Иванова Иванова

Лицето е регистрирано като член на СИК 081500067

7

Юксел Алит Адил

Лицето е регистрирано като член на СИК 082000008

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 77 /седемдесет и седем/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения