Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Добрич, 01.07.2021

ОТНОСНО: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  чл. 92, ал. 4, т.1 и ал. 5, чл. 90 във вр. с чл. 37 от Изборния кодекс, чл. 28, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и Решение №350-НС/30.06.2021 г. на  ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. В случай на образуване на избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юни 2021 г., в Осми изборен район – Добрички, РИК Добрич определя броя на членовете в такава секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК):

 - 3 (трима) членове - председател, заместник-председател и секретар.

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 01.07.2021 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 12.07.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

  • № 227-НС / 12.07.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

  • № 226-НС / 11.07.2021

    относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения