Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Добрич, 02.07.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №201-НС/01.07.2021г. от Стоянка Кескинова – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, с вх. №224-НС/02.07.2021г. от Берол Али – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и с вх. №225-НС/02.07.2021г. от Стефан Костов – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №56-НС от 14.06.2021г. и Решение №57-НС от 15.06.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Десислав Иванов Димитров

ИСМВ

081500003

член

Росица Радева Танева

ИСМВ

081500004

член

Иван Георгиев Иванов

ИСМВ

081500005

член

Марин Бонев Маринов

ИСМВ

081500006

член

Мария Станева Костова

ИСМВ

081500007

Секретар

Мариян Александров Ников

ИСМВ

081500008

член

Мариян Димитров Енчев

ИСМВ

081500009

член

Мариян Костадинов Иванов

ИСМВ

081500010

Председател

Мартин Валентинов Вълчев

ИСМВ

081500011

член

Мая Борисова Денева

ИСМВ

081500013

член

Кирил Събев Киров

ИСМВ

081500014

Председател

Красимир Динов Кръстев

ИСМВ

081500015

член

Любомир Любенов Любенов

ИСМВ

081500016

Зам.-председател

Николай Петров Стойчев

ИСМВ

081500017

член

Николай Радославов Русев

ИСМВ

081500018

член

Николай Стоянова Колев

ИСМВ

081500019

член

Наско Митков Димитров

ИСМВ

081500020

член

Найден Пламенов Борисов

ИСМВ

081500021

член

Невяна Ангелова Стефанова

ИСМВ

081500022

член

Димитрин Георгиев Димитров

ИСМВ

081500024

член

Димитринка Петкова Кирова

ИСМВ

081500025

член

Димитричка Петрова Стоянова

ИСМВ

081500026

член

Димитър Василев Димитров

ИСМВ

081500027

член

Деян Тодоров Димитров

ИСМВ

081500030

Зам.-председател

Генади Илиев Маринов

ИСМВ

081500031

член

Георги Бончев Георгиев

ИСМВ

081500032

член

Георги Георгиев Карастоянов

ИСМВ

081500033

член

Георги Милев Стоянов

ИСМВ

081500034

Председател

Георги Михайлов Георгиев

ИСМВ

081500035

Зам.-председател

Гошо Минков Великов

ИСМВ

081500036

член

Грозданка Добрева Гочева

ИСМВ

081500037

член

Дамян Асенов Асенов

ИСМВ

081500038

член

Константин Ангелов Киров

ИСМВ

081500039

член

Данаил Недялков Денев

ИСМВ

081500040

член

Дарин Драгнев Тодоров

ИСМВ

081500041

Секретар

Делян Маргаритов Георгиев

ИСМВ

081500042

член

Денко Иванов Денев

ИСМВ

081500043

член

Денчо Славов Колев

ИСМВ

081500044

член

Веселин Валентинов Петров

ИСМВ

081500045

член

Вилиан Сашев Сотиров

ИСМВ

081500046

Секретар

Виктор Руменов Манов

ИСМВ

081500047

член

Виолета Димитрова Атанасова

ИСМВ

081500048

Председател

Виолета Колева Йорданова

ИСМВ

081500049

член

Вичка Костадинова Недева

ИСМВ

081500050

член

Владимир Тончев Георгиев

ИСМВ

081500051

член

Владислав Иванов Вълчев

ИСМВ

081500052

член

Владислав Красимиров Христов

ИСМВ

081500053

член

Галин Георгиев Великов

ИСМВ

081500054

член

Галин Вълчев Гаврилов

ИСМВ

081500055

член

Галин Иванов Колев

ИСМВ

081500056

член

Галина Димитрова Иванова

ИСМВ

081500057

член

Галина Маринова Милева

ИСМВ

081500058

член

Галина Павлова Назърова

ИСМВ

081500059

член

Ганка Георгиева Петрова

ИСМВ

081500060

член

Ганка Събева Добрева

ИСМВ

081500061

член

Галя Иванова Узунова

ИСМВ

081500062

член

Ганчо Иванов Славов

ИСМВ

081500063

член

Венко Колев Добрев

ИСМВ

081500065

член

Величка Ангелова Мустафа

ИСМВ

081500066

член

Величко Колев Стоянов

ИСМВ

081500067

член

Венелин Василев Димитров

ИСМВ

 

           Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500001

член

Мария Асенова Василева

ИСМВ

081500003

член

Дарко Георгиев Василев

ИСМВ

081500004

член

Златка Асенова Младенова

ИСМВ

081500005

член

Александър Колчев Колев

ИСМВ

081500006

член

Йовка Стоянова Колева

ИСМВ

081500007

Секретар

Юлия Жасминова Новакова

ИСМВ

081500008

член

Павел Василев Манчев

ИСМВ

081500009

член

Владислава Ивелинова Минчева

ИСМВ

081500010

Председател

Диана Пенева Вълчанова

ИСМВ

081500011

член

Петя Ивова Тодорова

ИСМВ

081500013

член

Иван Красимиров Иванов

ИСМВ

081500014

Председател

Пламен Стоев Иванов

ИСМВ

081500015

член

Елина Делева Минчева

ИСМВ

081500016

Зам.-председател

Димитър Киров Стоянов

ИСМВ

081500017

член

Николай Валериев Дончев

ИСМВ

081500018

член

Мартин Веселинов Стоянов

ИСМВ

081500019

член

Марияна Милчева Иванова

ИСМВ

081500020

член

Георги Вълчанов Георгиев

ИСМВ

081500021

член

Лимонка Петрова Димова

ИСМВ

081500022

член

Стефка Стефанова Гешева

ИСМВ

081500024

член

Петър Янков Александров

ИСМВ

081500025

член

Йовчо Георгиев Добрев

ИСМВ

081500026

член

Димитър Димитров Иванов

ИСМВ

081500027

член

Иванка Георгиева Николова

ИСМВ

081500030

Зам.-председател

Диана Пантелеймонова Илиева

ИСМВ

081500031

член

 Митко Жеков Василев

ИСМВ

081500032

член

Иван Стоянов Нейчев

ИСМВ

081500033

член

Павлина Василева Стоянова

ИСМВ

081500034

Председател

Виолета Петрова Василева

ИСМВ

081500035

Зам.-председател

Венелин Вълканов Златев

ИСМВ

081500036

член

Димо Ганчев Маринов

ИСМВ

081500037

член

Жечка Атанасова Добрева

ИСМВ

081500038

член

Пламен Стойчев Панчев

ИСМВ

081500039

член

Янита Радева Петкова

ИСМВ

081500040

член

Росен Димитров Георгиев

ИСМВ

081500041

Секретар

 Елка Илиева Момчева

ИСМВ

081500042

член

Иван Великов Иванов

ИСМВ

081500043

член

Ралица Атанасова Георгиева

ИСМВ

081500044

член

Радослав Стойчев Русев

ИСМВ

081500045

член

Начо Начев Георгиев

ИСМВ

081500046

Секретар

Екатерина Владимирова Дунчева

ИСМВ

081500047

член

Марчо Иванов Георгиев

ИСМВ

081500048

Председател

Георги Денчев Денев

ИСМВ

081500049

член

Тодорка Колева Василева-Колева

ИСМВ

081500050

член

Емил Илиев Енчев

ИСМВ

081500051

член

Ивелин Стелиянов Иванов

ИСМВ

081500052

член

Павлинка Илиева Великова

ИСМВ

081500053

член

Радостина Николова Георгиева

ИСМВ

081500054

член

Ивелин Иванов Пантелеев

ИСМВ

081500055

член

Ивелина Гочева Михалева

ИСМВ

081500056

член

Ивелин Славов Иванов

ИСМВ

081500057

член

Коста Стоянов Иванов

ИСМВ

081500058

член

Цвета Ангелова Мирчева

ИСМВ

081500059

член

Марийка Иванова Стоянова

ИСМВ

081500060

член

Димитричка Иванова Пенчева

ИСМВ

081500061

член

Донка Иванова Пенчева

ИСМВ

081500062

член

Мариан Георгиев Минчев

ИСМВ

081500063

член

Зекерян Рамадан Иса

ИСМВ

081500065

член

Диляна Спасова Марева

ИСМВ

081500066

член

Жечо Димов Желязков

ИСМВ

081500067

член

Николай Светославов Георгиев

ИСМВ

 

2.      ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500019

член

Сезгин Мустафов Сюлейманов

ДПС

081500053

член

Танжур Юмер Билял

ДПС

           Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500019

член

Никет Гюрселова Билялова

ДПС

081500053

член

Алтънай Нежмидин Билял

ДПС

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

член

Станислава Маринова Василева

ИТН

081500003

член

Сейфин Хюсеинов Османов

ИТН

081500006

член

Никола Хараламбиев Николов

ИТН

081500006

секретар

Драганка Стоянова Желева

ИТН

081500007

председател

Георги Димитров Неделчев

ИТН

081500008

секретар

Моника Живкова Маркова

ИТН

081500009

секретар

Жечка Атанасова Добрева

ИТН

081500009

член

Василка Симеонова Трифонова

ИТН

081500010

член

Димитър Василев Костадинов

ИТН

081500010

член

Росен Мирославов Маринов

ИТН

081500013

член

Силвия Иванова Стоянова

ИТН

081500014

член

Севдалин Стоянов Милков

ИТН

081500015

секретар

Ивелина Борисова Радева

ИТН

081500016

член

Миглена Атанасова Ангелова

ИТН

081500017

секретар

Владимир Иванов Трифонов

ИТН

081500017

член

Симеон Симеонов Михайлов

ИТН

081500018

председател

Ембия Халил Муталиб

ИТН

081500020

член

Веселин Игнатов Василев

ИТН

081500021

председател

Стоянка Байчева Атанасова

ИТН

081500022

секретар

Димо Иванов Андреев

ИТН

081500023

член

Борислав Цочев Иванов

ИТН

081500025

председател

Десислава Живкова Михалева

ИТН

081500026

зам.-председател

Анелия Иванова Иванова

ИТН

081500031

председател

Цветомира Добромирова Радева

ИТН

081500031

член

Милен Василев Младенов

ИТН

081500032

секретар

Димитрина Аспарухова Османова

ИТН

081500033

председател

Николай Стефнов Драганов

ИТН

081500034

член

Стефан Йорданов Йорданов

ИТН

081500037

председател

Емил Стефанов Радев

ИТН

081500037

член

Борис Веселинов Бенов

ИТН

081500038

секретар

Мартин Валентинов Георгиев

ИТН

081500038

член

Милена Христова Митева

ИТН

081500039

член

Митко Жеков Василев

ИТН

081500040

секретар

Цеца Нинова Тодорова-Байчева

ИТН

081500041

член

Иван Валентинов Стоянов

ИТН

081500043

зам.-председател

Маринела Колева Тодорова

ИТН

081500044

председател

Кинка Иванова Радева

ИТН

081500046

зам.-пред.

Марин Стоянов Маринов

ИТН

081500047

председател

Николинка Димитрова Ангелова

ИТН

081500048

член

Силвия Тодорова Колева

ИТН

081500049

секретар

Стоян Иванов Стоянов

ИТН

081500051

член

Милица Иванова Шопова

ИТН

081500053

председател

Снежана Койчева Господинова

ИТН

081500055

секретар

Станка Йорданова Георгиева

ИТН

081500056

зам.-председател

Илия Михайлов Илиев

ИТН

081500057

секретар

Станислав Иванов Игнатов

ИТН

081500058

член

Виолета Христова Ганева

ИТН

081500058

зам.-председател

Величка Димитрова Симеонова

ИТН

081500059

председател

Пламен Райчев Атанасов

ИТН

081500059

член

Илияна Емилова Енчева

ИТН

081500060

член

Радостина Николова Георгиева

ИТН

081500060

член

Йорданка Георгиева Райнова

ИТН

081500061

председател

Йорданка Георгиева Атанасова

ИТН

081500061

член

Йорданка Енчева Николова

ИТН

081500062

зам.-председател

Цонка Ангелова Маринова

ИТН

081500062

член

Миглена Хараламбиева Илиева

ИТН

081500063

член

Мирослава Маринова Атанасова

ИТН

081500066

председател

Михаил Радославов Радев

ИТН

081500067

зам.-председател

Ивона Радомирова Йорданова

ИТН

 

      

  Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

член

Златинка Петрова Неделчева

ИТН

081500003

член

Анка Денкова Неделчева

ИТН

081500006

секретар

Даниел Великов Димитров

ИТН

081500006

член

Елица Димитрова Дамянова

ИТН

081500007

председател

Мария Енчева Андонова

ИТН

081500008

секретар

Ивайло Красимиров Георгиев

ИТН

081500009

секретар

Кристина Стефкова Костадинова

ИТН

081500009

член

Иван Йорданов Иванов

ИТН

081500010

член

Миглена Валентинова Никова

ИТН

081500010

член

Петър Георгиев Петров

ИТН

081500013

председател

Антоанета Нейчева

ИТН

081500014

член

Марина Димитрова Петрова

ИТН

081500015

секретар

Калина Стелиянова Петкова

ИТН

081500016

член

Емилия Ванева Янулова

ИТН

081500017

секретар

Теодора Емилова Димитрова

ИТН

081500017

член

Ангел Петров Атанасов

ИТН

081500018

член

Анелия Пламенова Йорданова

ИТН

081500020

член

Марин Петров Милков

ИТН

081500021

председател

Ганчо Стефанов Колев

ИТН

081500022

секретар

Димитър Николов Димитров

ИТН

081500023

член

Севил Емин Исеин

ИТН

081500025

председател

Ангел Тодоров Ангелов

ИТН

081500026

зам.председател

Пламен Георгиев Пасев

ИТН

081500031

председател

Елица Валериева Радичкова

ИТН

081500031

член

Минка Георгиева Ангелова

ИТН

081500032

секретар

Недко Христов Петров

ИТН

081500033

председател

Христо Георгиев Георгиев

ИТН

081500034

член

Преслава Петрова Иванова

ИТН

081500037

председател

Станислава Великова Йорданова

ИТН

081500037

член

Михаил Радославов Радев

ИТН

081500038

секретар

Нина Иванова Димитрова

ИТН

081500038

член

Янка Колева Драева-Бошнакова

ИТН

081500039

член

Добромир Димитров Мирославов

ИТН

081500040

секретар

Мария Василева Янкова

ИТН

081500041

член

Веселина Кръстева Колева

ИТН

081500043

зам.председател

Елена Станчева Пеева

ИТН

081500044

секретар

Марияна Петрова Костова

ИТН

081500046

зам.председател

Иван Йорданов Иванов

ИТН

081500047

председател

Костанда Баева Паскалева

ИТН

081500048

член

Ридван Нусрет Бекир

ИТН

081500049

член

Иван Николов Костов

ИТН

081500051

член

Живодар Драгомиров Владев

ИТН

081500053

председател

Надежда Иванова Георгиева

ИТН

081500055

секретар

Павлин Йорданов Павлов

ИТН

081500056

зам.председател

Андрей Василев Андреев

ИТН

081500057

секретар

Веселина Галинова Илиева

ИТН

081500058

зам.председател

Калоян Георгиев Върбанов

ИТН

081500058

член

Димитрина Йорданова Василева

ИТН

081500059

председател

 Татяна Георгиева Йовева

ИТН

081500059

член

Грациела Атанасова Дякова

ИТН

081500060

член

Весела Веселинова Василева

ИТН

081500060

член

Иван Янков Рачев

ИТН

081500061

председател

Ганка Димитрова Бабатинова

ИТН

081500061

член

Гълъбина Иванчева Иванова

ИТН

081500062

зам.председател

Пламена Петрова Кръстева

ИТН

081500062

член

Бисерка Асенова Асенова

ИТН

081500063

член

Венцислава Георгиева Недева

ИТН

081500066

председател

Иванка Колева Матева

ИТН

081500067

зам.председател

Петя Петрова Петрова

ИТН

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения