Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Добрич, 02.07.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

Постъпило е заявление с вх. №213-НС/01.07.2021г., вх. №219-НС/02.07.2021г., вх. №220-НС/02.07.2021г. и вх. №228-НС/02.07.2021г. от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №39-НС, заведено под № 1 в 15:40 на 01.07.2021г. и  в 11:35ч., 11:38ч. о 17:00ч. на 02.07.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №41-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на общо 72 /седемдесет и двама/ кандидати за застъпници, с която се установи, че няма несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 72 /седемдесет и двама/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Веселина Георгиева Атанасова

2

Елка Димитрова Тодорова

3

Севдалин Югов Савов

4

Валя Ивайлова Илиева

5

Руси Василев Русев

6

Куртеза Панева Христова

7

Деяна Георгиева Ставрева-Йорданова

8

Десислава Димитрова Маринова

9

Мария Димитрова Манолова

10

Йордан Димитров Димов

11

Анастасия Атанасова Иванова

12

Зюлбие Мехмедова Османова

13

Детелин Георгиев Балтаджиев

14

Галина Пасева Дюлгерска

15

Йовка Иванова Стефанова

16

Виолета Кирилова Петрова

17

Пейо Василев Атанасов

18

Дафинка Тодошева Команчева

19

Теодор Тихомиров Василев

20

Янка Иванова Порожанова

21

Мария Димитрова Михайлова

22

Ивайло Веселинов Тодоров

23

Димитричка Георгиева Дресел

24

Тодор Михайлов Атанасов

25

Севдалин Стоянов Чакъров

26

Кристина Красимирова Николова

27

Красимира Иванова Стоянова

28

Пенка Иванова Стоянова

29

Тефик Исмаилов Селяйдинов

30

Вичо Жечев Атанасов

31

Сидерина Василева Йорданова

32

Благовест Кирилов Обретенов

33

Василка Георгиева Кралева

34

Василка Тодорова Димова

35

Величка Илиева Соленкова

36

Галина Димитрова Георгиева

37

Димитрина Минкова Маркова- Иванова

38

Елка Райкова Николова

39

Зафирка Стефанова Петрова

40

Илия Йорданов Калчев

41

Людмила Христова Димова

42

Пенка Йонел Тодорова

43

Пепа Стоянова Костадинова

44

Татяна Василева Енева

45

Тодор Георгиев Петров

46

Янка Енчева Костадинова

47

Янка Кондова Петрова

48

Агоп Степан Мурадиян

49

Мила Валентинова Вълчанова

50

Калоян Николаев Русев

51

Надежда Евгениева Статева-Иванова

52

Янка Желязкова Ганчева

53

Иван Маринов Кулев

54

Анка Алексиева Костова

55

Иван Драганов Драганов

56

Светлин Михайлов Стоянов

57

Коста Йорданов Костов

58

Десислав Иванов Драганов

59

Виктор Илиев Великов

60

Николай Денчев Славов

61

Павлина Иванова Канева

62

Стоян Петров Стоянов

63

Донка Нейкова Симеонова

64

Жельо Вълчев Иванов

65

Димитър Маринов Димитров

66

Катя Стоянова Георгиева

67

Баръш Билгин Али

68

Билгин Исмаил Али

69

Гюлхан Раим Али

70

Нуртен Вейселова Демирева

71

Гергина Илиева Янева

72

Димитър Симов Димитров

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 72 /седемдесет и двама/ застъпници, съгласно Приложение №44-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Руслава Ганчева Гаврилова

* Публикувано на 02.07.2021 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения