Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Добрич, 24.09.2022

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №293-НС от 24.09.2022г., подписано и депозирано от Димитър Иванов Василев – упълномощен представител на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ , вх. №299-НС от 24.09.2022г., подписано и депозирано Жулиета Стефанова Радева – упълномощени представители на Коалиция  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, вх. №303-НС от 24.09.2022г., подписано и депозирано от от  Берол Ахмед Али  – упълномощен представител на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №60-НС от 02.09.2022г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

председател

Добромира Иванова Михаилова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500009

член

Красимира Илиева Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500014

член

Светла Иванова Стоева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500018

член

Магдалена Стефанова Димова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500039

член

Пенка Енчева Сивкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500053

член

Георги Иванов Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500058

член

Венцислав Григоров Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500062

член

Йонка Светлинова Маринова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500003

председател

Николинка Петрова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500009

член

Стела Георгиева Ангелова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500014

член

Йовка Йорданова Вълкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500018

член

Светослав Стоянов Баръмов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500039

член

Янита Радева Петкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500053

член

Димитър Йорданов Жлязков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500058

член

Добромира Иванова Михаилова

ВЪЗРАЖДАНЕ

008150062

член

Пенка Енчева Сивкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500018

председател

Иван Веселинов Василев

ДБО

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500018

председател

Павлета Тончева Маринова

ДБО

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500002

председател

Янко Иванов Василев

ДПС

081500045

зам.-председател

Левент Назим Шериф

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500002

председател

Левент Назим Шериф

ДПС

081500045

зам.-председател

Янко Иванов Василев

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.09.2022 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения