Състав на РИК Добрич

Председател

 1. Цонка Георгиева Велкова

Зам. председатели

 1. Десислава Стефанова Ангелова
 2. Йорданка Иванова Йорданова

Секретар

 1. Мелекбер Мустафа Абил

Членове

 1. Атанас Георгиев Вълков
 2. Даниела Денчева Василева
 3. Дарина Николова Колева
 4. Диана Илиева Далакманска
 5. Елвис Айтунова Сафетова
 6. Мария Димитрова Игнатова
 7. Петя Кирова Славова
 8. Руслава Ганчева Гаврилова
 9. Сюзан Зекерие Рамис

Календар

Решения

 • № 12-НС / 16.08.2022

  относно: назначаване на специалисти за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 11-НС / 14.08.2022

  относно: назначаване на специалисти за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 10-НС / 14.08.2022

  относно: утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение №1200-НС от 02.08.2022г. на ЦИК

всички решения