02.10.2022

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден за народни представители в Осми изборен район Добрички за приключил в 20:20 часа на 02.10.2022г.

02.10.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 130 130 0 81317 7 613 9,36% 19375 23,83% 26084 32,08%
Добричка 68 68 0 20747 1 730 8,34% 4493 21,66% 6294 30,34%
Балчик 38 38 0 17465 1 328 7,60% 3615 20,70% 4905 28,08%
Каварна 31 31 0 12516 1 244 9,94% 2721 21,74% 3552 28,38%
Шабла 16 16 0 3869 398 10,29% 1014 26,21% 1339 34,61%
Крушари 17 17 0 5016 498 9,93% 1168 23,29% 1690 33,69%
Тервел 32 32 0 19852 1 344 6,77% 3326 16,75% 4821 24,28%
Г. Тошево 47 47 0 12612 932 7,39% 2467 19,56% 3454 27,39%
Общо 379 379 0 173394 15087 8,70% 38179 22,02% 52139 30,07%
27.09.2022

СЕКЦИИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 октомври 2022г.

 

Община

№ на избирателна секция

 

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

082700001

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ -  ул. “Хан Аспарух“ №36

 

05751/2546

Шабла

082900002

082900003

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2 – има изградена рампа

 

05743/4588

Каварна

081700001

ул. „Добротица“ №24

 

0570/82272

081700003

ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700006

Ул. „25-Септември“ №6 „Б“

Балчик

080300001

080300002

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

 

0579/71055

080300009

080300010

ДГ „Братя Мармареви“  - ул. „Асен Петков“ №16

 

0579/71071

 

Генерал Тошево

081200003

ДГ "Пролет" ул."Христо Ботев" №18

 

057 31 20 20

081200005

ЦПРЛ-Ученическо общежитие ул."Г. Раковски" №14

Крушари

 082000001

Народно читалище „Йордан Драгнев-1894г.“ село Крушари - ул. “Г. Димитров“ №27

 

057 71 22 14

27.09.2022

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОБЩИНА ДОБРИЧ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 октомври 2022г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №1328-НС от 25.08.2022г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвамe и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 посочвам секция №27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавамe най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина №12 (бивша Детска градина № 24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина №25 (бивша Детска градина № 7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]В деня на изборите - 02 октомври 2022г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 26.09.2022г. до петък 30.09.2022г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден- 02 октомври 2022г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

26.09.2022

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На 26.09.2022 г. и 28.09.2022 г. от 18:30 ще се проведат дистанционни обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, от представители на „Сиела Норма“ АД 

26.09.2022г. (понеделник) от 18:30 часа обучение от „Сиела Норма“ АД. Използвана платформа: Майкрософт Тиймс (Microsoft Teams)

Присъединете се през браузер от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

Присъединете се с идентификатор и парола от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

 • Идентификатор на срещата (Meeting ID): 312 294 681 518
 • Парола (Passcode): 896xpi

 

28.09.2022г. (сряда) от 18:30 часа обучение от „Сиела Норма“ АД. Използвана платформа: Майкрософт Тиймс (Microsoft Teams)

Присъединете се през браузер от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

Присъединете се с идентификатор и парола от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

 • Идентификатор на срещата (Meeting ID): 325 478 478 990
 • Парола (Passcode): EF4w4f
25.09.2022

обучителни материали

21.09.2022

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ДОБРИЧКИ

Дата

Община

Час

Членове РИК

24.09.2022г.

Добрич

10:30 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

27.09.2022г.

Добричка

10:00 - х

11:00 - м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

26.09.2022г.

Балчик

13:00 - х

14:00 - м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова, Елвис Сафетова

26.09.2022г.

Каварна

13:00 - х

14:00 - м

Петя Славова, Сюзан Рамис

26.09.2022г.

Шабла

10:30 - х/м

Петя Славова, Сюзан Рамис

25.09.2022г.

Тервел

11:00 - х

12:00 - м

Цонка Велкова, Десислава Ангелова

26.09.2022г.

Крушари

10:00 – х/м

Дарина Колева, Йорданка Йорданова

27.09.2022г.

Генерал Тошево

13:00 - х

14:00 - м

Мария Игнатова, Даниела Денчева, Гюлчин Сали

15.09.2022

ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За Община град Добрич - ТУК!

За Община Добричка - ТУК!

За Община Генерал Тошево - ТУК!

За Община Тервел - ТУК!

За Община Балчик - ТУК!

За Община Каварна - ТУК!

За Община Шабла - ТУК!

За Община Крушари - ТУК!

05.09.2022

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 октомври 2022г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

02.09.2022

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022г. са приети с Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК.

 

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК - Добрич на хартиен носител, както и електронна форма на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 1332-НС/26.08.2022г. на ЦИК.

02.09.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 01.10.2022 г. включително.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №43-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №45-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение №48-НС ).
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение №44-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 01.10.2022 г.
 5. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник

РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

24.08.2022

Съобщение

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 67-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2022 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

24.08.2022

Съобщение

РИК-Добрич напомня, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
24.08.2022

Симулатор за машинно гласуване за избори за народни представители на 02 октомври 2022 година

Симулаторът за машинно гласуване е с цел разясняване на машинния вот и може да бъде използван неограничен брой пъти от всеки желаещ да възпроизведе пробно гласуване.

"Симулатор за машинно гласуване"

22.08.2022

ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022Г.

Изтеглете таблицата от ТУК!

16.08.2022

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.08.2022 Г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 19.08.2022г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. е 30.08.2022г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа 

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

Към предложението (Приложение №60-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. се прилагат:

 • списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС).Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител (Приложение №1), определен с Решение №1208-НС от 04.08.2022 г.
 • заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

16.08.2022

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 15.08.2022г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. е 22.08.2022г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете

Към заявлението (Приложение №53-НС) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 55-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 от ИК в размер на 100 лв. по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка -

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;
 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 22.08.2022г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения