Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
Добрич, 16.09.2022

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №166-НС от 15.09.2022г., подписано и депозирано от Берол Ахмед Али - упълномощен представител на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, вх. №167-НС от 16.09.2022г., подписано и депозирано от Жулиета Радева – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“ и вх. №173-НС от 16.09.2022г., подписано и депозирано от Живко Желев – упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България“, за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №60-НС от 02.09.2022г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500028

секретар

Юксел Фердун Шефкет

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500028

секретар

Пенка Христова Пеевска

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Демократична България – Обединение“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500019

член

Димо Сандев Кръстев

ДБО

081500020

член

Филка Славчева Борисова

ДБО

081500027

член

Ивелина Христова Иванова

ДБО

081500029

член

Милослава Миленкова Петкова

ДБО

       
 

 

 

 

   
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500019

член

Димо Кирилов Димов

ДБО

081500020

член

Добромир Димчев Стоянов

ДБО

081500027

член

Стефка Йорданова Вълчанова

ДБО

081500029

член

Цветелина Кънчева Стоянова

ДБО

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500022

секретар

Наталия Димитрова Димитрова

 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

081500041

член

Живка Александрова Димова

 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500022

секретар

Евгения Димова Койчева

  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

081500041

член

Наталия Димитрова Димитрова

  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 16.09.2022 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения