Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Добрич, 19.09.2022

ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022г.

С вх. № 197-НС и вх. №198 от 19.09.2022г. в РИК - Добрич е постъпила Заповед №1144 от 19.09.2022г. на Кмета на Община Добричка за образуване на територията на Общината на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72 ал. 1 т.4, във връзка с чл. 90, чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 2 от ИК, Решение №1281/НС от 16.08.2022г. на ЦИК и Решение №1399-НС от 08.09.2022г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за избиратели с трайни увреждания на територията на Община Добричка, при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022г., с № 081500068
 2. ОПРЕДЕЛЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, находящо се в с. Смолница, община Добричка, ул. „Първа“ № 24 – училище, етаж I, стая № 2
 3. НАЗНАЧАВАсъстав от 7 /седем/ броя членове на ПСИК в Община град Добрич, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500068

Председател

Силвия Петрова Ненчева

ПППП

081500068

зам.-председател

Цветелина Цветанова Игнатова

ГЕРБ-СДС

081500068

секретар

Айлин Гюнай Сабри

ДПС

081500068

член

Гинка Банкова Иванова

БСП

081500068

член

Анелия Недялкова Пламенова

ИТН

081500068

член

Николай Веселинов Архангелов

ДБ-О

081500068

член

Боян Жечев Стоянов

ВЪЗРАЖДАНЕ

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на ПСИК по т.3

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения