Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 09-НС
Добрич, 14.08.2022

ОТНОСНО: ред и условия за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК – Добрич, и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20, т. 21, чл. 73, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс, Решение № 62/04.04.2019г. и Решение №1214-НС/05.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                              

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, постъпили в районната избирателна комисия (РИК).

 1. Постъпилите в РИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат незабавно във входящия регистър на комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването им. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.
 2. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 3. Регистрираните документи се предават на председателя на РИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК за доклад на заседание на комисията.
 4. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

       4.1. Членът на РИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването им.

Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

       4.2. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

       4.3. Когато членът на РИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите, членът на РИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

       4.4. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

       4.5. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 4.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

       4.6. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

       4.7. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

       4.8. Начинът на взимане и обявяване на решенията на РИК се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от РИК ред.
 2. След изтичане срока на пълномощията на РИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 3. В РИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.

 

           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 14.08.2022 в 19:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения