Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Добрич, 19.09.2022

ОТНОСНО: действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел VI от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. на ЦИК. Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Когато:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

В изброените случаи незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляра от Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр),

С нарочно решение РИК - Добрич уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община,  да получи Приложение 9-НС към методическите указания и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр)

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

            В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

С нарочно решение РИК - Добрич уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да получи от СИК (Приложение № 82-НС-м) и Приложение 9-НС към методическите указания и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр)

В срок до 28 септември 2022г. Кметовете на Общините в Осми изборен район - Добрички, да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение действия и да уведомят РИК – Добрич, като посочат длъжностното лице, телефон за връзка и адрес на електронна поща.

 1. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кметовете на: Община град Добрич, Община Добричка, Община Генерал Тошево, Община Тервел, Община Балчик, Община Каварна, Община Крушари и Община Шабла.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73, ал.1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения