Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Добрич, 21.09.2022

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №248-НС от 21.09.2022г., подписано и депозирано от от  Берол Ахмед Али  – упълномощен представител на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №60-НС от 02.09.2022г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500036

член

Живка Георгиева Колева

ДПС

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500036

член

Красимира Василева Няголова

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 255-НС / 02.10.2022

    относно: приключване на изборния ден на 02 октомври 2022г.

  • № 254-НС / 02.10.2022

    относно: ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ, ПОДАДЕН ОТ ЕРТЕН АНИСОВА – кандидат-народен представител от 08-Добрички МИР от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

  • № 253-НС / 02.10.2022

    относно: промяна в състава на СИК в Община Добричка

всички решения