Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 100-ПВР/НС
Добрич, 06.11.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатски листи, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е заявление с вх. №249-ПВР/НС от 06.11.2021г. от Георги Георгиев - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за регистрация на застъпник на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Приложено е заявление за регистрация на застъпник – Приложение №54-ПВР/НС, заведенo под № 3, съответно в 09:20 часа на 06.11.2021г., в регистъра за  застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №56-ПВР/НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидата за застъпник, с която се установи, че не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

  1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ застъпник на кандидатите в кандидатските листи за президент и вицепрезидент и за народни представители, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1.

Иван Йорданов Йорданов

 

 

 ИЗДАВА удостоверение на регистрирания 1 /един/ застъпник, съгласно Приложение №59-ПВР/НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 06.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 308-ПВР / 21.11.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 307-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

  • № 306-ПВР / 21.11.2021

    относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения