Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 306-ПВР
Добрич, 21.11.2021

ОТНОСНО: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с раздел V, т.1 от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК и Решение №167-ПВР/НС от 12.11.2021г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

Реши:

 1. Преустановява се гласуването със СУМГ №ELZA4E2A00017808, като гласуването в посочената секция продължава с другата налична машина и не се преминава на гласуване с хартия
 2. Ася Кръчмарова, определена със Заповед №1681/08.11.2021г. на Кмета на Община Добрич, да предаде на СИК №082700007 оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи, Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването).
 3. Лицето по т. 2 от настоящото решение да получи оригинал и чернова на формуляр от секционен протокол Приложение №103-ПВР-кр.

Настоящото решение да се сведе до знание на ЦИК за съгласуване.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Мариян Радев Няголов

Секретар: Мелекбер Мустафа Абил

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:03 часа

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения