21.11.2021

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за избор на президент и вицепрезидент на републиката в Осми изборен район Добрич за приключил в 20.30 часа на 21.11.2021г.

21.11.2021

избирателна активност

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20:00 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. ПВР % ПВР бр. глас. ПВР % ПВР бр. глас. ПВР % ПВР
Добрич 132 132 0 82057 8008 9,76% 19822 24,16% 25754 31,39%
Добричка 68 68 0 20 889 1 802 8,63% 4006 19,18% 5288 25,31%
Балчик 38 38 0 17 527 1 623 9,26% 3644 20,79% 4722 26,94%
Каварна 31 31 0 12 624 1 468 11,63% 2 914 23,08% 3 627 28,73%
Шабла 16 16 0 3 905 584 14,96% 1 137 29,12% 1 376 35,24%
Крушари 17 17 0 5 064 390 7,70% 812 16,03% 1037 20,48%
Тервел 32 32 0 20 223 1 157 5,72% 2 670 13,20% 3 560 17,60%
Ген. Тошево 47 47 0 12 812 1 255 9,80% 2905 22,67% 3628 28,32%
Общо 381 381 0 175101 16287 9,30% 37 910 21,65% 48 992 27,98%
14.11.2021

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за избор на президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители в Осми изборен район Добрич за приключил в 20.00 часа на 14.11.2021г.

05.11.2021

Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №831-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите  на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава в периода от 01 ноември 2021 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер в Община град Добрич: 058/603416; 058/603419; 058/601203

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. 

05.11.2021

СЕКЦИИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Община

№ на избирателна секция

№ етаж/стая

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

082700001

1-ви /първи/

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ -  ул. “Хан Аспарух“ №36

 

05751/2546

Шабла

082900002

082900003

1-ви /първи/

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2

05743/4588

Каварна

081700001

1-ви /първи/

ул. „Добротица“ №24

0570/82272

081700003

1-ви /първи/

ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700006

1-ви /първи/

Ул. „25-Септември“ №6 „Б“

Балчик

080300001

1-ви /първи/

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

0579/71055

080300009

1-ви /първи/

ДГ „Братя Мармареви“  - ул. „Асен Петков“ №16

0579/71071

05.11.2021

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОБЩИНА ДОБРИЧ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1посочвам секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

 

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

 

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

 

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 14 ноември 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 08.11.2021г. до петък, 12.11.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 14 ноември 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

 

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение

 на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

02.11.2021

график за обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички

Дата

Община

Час

Членове РИК

07.11.2021г.

Добрич

11:00 - 13:00

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

14:00 - 16:00

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

09.11.2021г.

Добричка

10:30 - х

13:30 - м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

08.11.2021г.

Балчик

13:00 - х

15:00 - м

Галина Тодорова, Петя Карагеоргиева

08.11.2021г.

Каварна

13:30 - х

15:30 - м

Димчо Илиев, Явор Георгиев

08.11.2021г.

Шабла

10:00 - х/м

Димчо Илиев, Явор Георгиев

07.11.2021г.

Тервел

11:00 - х

13:00 - м

Мелекбер Абил, Александрина Желязкова

08.11.2021г.

Крушари

13:00 - х

15:00 - м

Диана Далакманска, Живко Желязков

09.11.2021г.

Генерал Тошево

13:00 - х

15:00 - м

Диляна Василева, Наджие Адем

02.11.2021

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народни представителви на 14 ноември 2021г. приети с Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК.

 

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК - Добрич на хартиен носител /Приложение , както и електронна форма на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1  към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.   на ЦИК.

30.10.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Добричка ще се проведе, както следва:

На 02.11.2021г.         9.30ч. с. Батово;

                                   11.00ч. с. Одърци;

                                   12.30ч. с. Стефаново;

                                   14.00ч. с. Бранище;

                                   15.30ч. с. Плачидол;

 

На  03.11.2021г.        10.00ч. с. Стожер;

                                   11.30ч. с. Дончево;

                                   13.00ч. с. Ведрина;

                                   15.00ч. с. Ловчанци;

 

На  04.11.2021г.        9.30 ч. с. Божурово;

                                   11.00ч. с. Овчарово;

                                   12.30ч. с. Паскалево;

                                   14.00ч. с. Царевец;

                                   15.30ч. с. Победа;

 

На  05.11.2021г.         9.30ч. с. Фелдфебел Денково;

                                   11.00ч. Подслон;

                                   12.30ч. Енево;

                                   15.00ч. Смолница.

28.10.2021

Съобщение

 Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Крушари ще се проведе, както следва:

 

 

ДАТА

 

           НАСЕЛЕНО МЯСТО

        ЧАС

 

МЯСТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ

ПОСТАВЕНО СУЕМГ

30.10.2021г.

 и

08.11.2021г.

Крушари

09:00 до 17:00 часа

пред сградата на община Крушари

 

09.11.2021г.

Ефрейтор Бакалово

09:00 до 12:00 часа

пред кметство с. Ефрейтор Бакалово

 

09.11.2021г.

Телериг

12:30 до 16:00 часа

пред Народно читалище „Стефан Караджа„

 

10.11.2021г.

 

Коритен

09:00 до 12:00 часа

пред Клуб на пенсионера

 

10.11.2021г.

 

Полковник Дяково

12:30 до 16:00 часа

 

пред Клуб на пенсионера

 

11.11.2021г.

 

Бистрец

09:00 до 11:00 часа

 

пред Кметство с. Бистрец 

 

11.11.2021г.

 

Северци

11:30 до 14:00 часа

 

пред Читалище с. Северци 

 

11.11.2021г.

 

Лозенец

14:30 до 16:00 часа

 

пред Клуб на пенсионера с. Лозенец

27.10.2021

регистрация на застъпници

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 17:00ч. на 13.11.2021 г.

1.  Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа). Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Форма за регистриране на застъпници и заместващи застъпници

2.  Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.

3.  След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 59-ПВР/НС от изборните книжа).

4.  Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район (район).

5.  Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 55-ПВР/НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

6.  С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

7.  РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

27.10.2021

Съобщение

Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Балчик ще се проведе, както следва:

  03 НОЕМВРИ (СРЯДА)
  от 8.00 ч. до 11.00 ч. в село Кранево
  от 11.30 ч.  до 15.30 ч. в село Оброчище
  от 16.00 ч. до 18.00 ч . в село Ляхово

  04 НОЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)
  от 8.00 ч. до 10.00 ч. в село Сенокос
  от 10.30 ч. до 12.30 ч. в село Соколово
  от 13.00 ч. до 15.00 ч . в село Стражица
  от 15.30 ч. до 17.30 ч. в село Гурково

  НА 05 НОЕМВРИ 2021 г.(ПЕТЪК)
  от 8.00 до 18.00 ч. в сградата на ОбА Балчик

27.10.2021

Съобщение

Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Тервел ще се проведе, както следва:

 

Населено място

Часове, в които СУЕМГ ще бъде на разположение на гражданите:

Дата

Място, на което ще бъде поставено СУЕМГ

с. Балик

09:00 – 11:00 ч.

03.11.2021

Клуб на Кметство с. Балик ул.“Трета“№7

с. Коларци

12:00 – 15:00 ч.

03.11.2021

Клуб на пенсионера с. Коларци, ул. „Осма“ №20

с. Божан

16:00 – 18:00 ч.

03.11.2021

Клуб на Кметство с. Божан  ул.“Първа“ №24

с. Попгруево

09:00 – 11:00 ч.

04.11.2021

ЦСУ с. Попгруево  ул.“Първа“ №25

с. Полковник Савово

12:00 – 14:00 ч.

04.11.2021

Клуб на Кметство с. Полковник Савово ул.“Първа“ №9

с. Бонево

15:00 – 17:00 ч.

04.11.2021

Кметство с. Бонево Божан  ул.“Първа“ №1

с. Нова Камена

09:00 – 11:00 ч.

05.11.2021

Клуб на Кметство с. Нова Камена ул.“Трета“№1

с. Главанци

12:00 – 14:00 ч.

05.11.2021

Клуб на Кметство с. Главанци ул.“Първа“ №25

с. Градница

15:00 – 17:00 ч.

05.11.2021

Клуб на Кметство с. Градница ул.“Първа“ №26

с. Безмер

09:00 – 12:00 ч.

06.11.2021

Клуб на пенсионера с. Безмер, ул. „Първа“ №37А

с. Честименско

13:00 – 15:00 ч.

06.11.2021

Клуб на пенсионера с. Честименско, ул. „Първа“ №35А

с. Каблешково

16:00 – 18:00 ч.

06.11.2021

Кметство с. Каблешково ул.“Първа“ №19А

27.10.2021

Съобщение

Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Генерал Тошево ще се проведе, както следва:

10.11.2021г. от 9:00 - 10:30ч.  с. Кардам,

                        11:00 - 12:30ч.  с. Йовково,

                        13:00 - 14:30ч.  с. Спасово и

                        15:00 - 16:30ч.  с. Люляково,

11.11.2021г. от 9:00 - 10:30ч.  с. Къпиново,

                        11:00 - 12:30ч.  с. Росица,

                        13:00 - 14:30ч.  с. Пчеларово и

                        15:00 - 16:30ч.  с. Присад

 

27.10.2021

демонстрационно гласуване

      Демонстрационното гласуване стартира от вторник - 27.10.2021 г., като една машина ще бъде във фоайето на драматичен театър „Йордан Йовков" в Добрич всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.   

      На 27.10.2021 г. членове на РИК и машина ще очакват от 9:30 ч. до 17:00 ч. жители на гр. Тервел за пробно гласуване във фоайето на НЧ „Димитър Дончев - Доктора".
      На 28.10.2021 г. две машини ще бъдат на разположение на жители на села в община Добричка, където има секции с машинно гласуване, както следва:
     - От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Воднянци;
     - От 12:00 до 14:00 ч. - с. Бенковски;
     - От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Карапелит.
      Вторият лъч с друга машина в община Добричка през същия ден - 28.10.2021 г., ще бъде в следните населени места:
     - От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Черна;
     - От 12:00 до 14:00 ч. - с. Житница;
     - От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Козлодуйци.
     На 28.10.2021 г. пробно гласуване ще могат да проведат и жители на села в община Тервел, както следва:
     - От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Зърнево;
     - От 12:00 до 14:00 ч. - с. Орляк;
     - От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Жегларци.
      На 29.10.2021 г. графикът за демонстрационните машини за пробно гласуване е както следва:
      В община Генерал Тошево -
     - От 9:00 ч. до 17:00 ч. - във фоайето на Общината;
     В община Балчик -
     - От 9:00 до 13:00 ч. - във фоайето на НЧ „Паисий Хилендарски";
     - От 14:00 ч. до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ „Васил Левски".
     На 30.10.2021 г. пробно гласуване ще бъде демонстрарино в следните общини:
     В община Балчик -
     - От 9:00 ч. до 13:00 ч. - във фоайето на НЧ „Васил Левски";
     - От 14:00 до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ „Паисий Хилендарски".
     В община Крушари -
     - От 9:00 ч. до 17:00 ч. - пред сградата на Община Крушари.
     На 31.10.2021 г. предравителният график е както следва:
     В община Генерал Тошево -
     - От 9:00 ч. до 17:00 ч. - във фоайето на Общината;
     В община Каварна -
     - От 10:00 до 16:00 ч. - във фоайето на НЧ „Съгласие" - гр. Каварна.
     На 01.11.2021 г. пробно гласуване ще бъде организирано, както следва:
     В община Каварна -
     - От 9:00 ч. до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ „Съгласие" - гр. Каварна.
     На 02.11.2021 г. пробно гласуване с демонстрационна машина ще бъде възмооно за гласоподавателите в община Шабла, както следва:
     - От 9:00 до 18:00 ч. - във фоайето на Общината.
      Допълнително Районна избирателна комисия ще организира и обяви график за пробно гласуване и в другите населени места в областта, където съгласно броя избиратели ще има машинно гласуване, заявява Цонка Велкова - председател на РИК Добрич, и допълва: „При провеждане на обученията на членове на секционни избирателни комисии в периода от 7.11.21 г. до 9.11.21 г. също ще има машини на разположение в общините".

25.10.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 29.10.2021г. от 17:30ч.

Календар

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения