18.10.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 22.10.2021г. от 17:30ч.

18.10.2021

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

06.10.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 08.10.2021г. от 17:30ч.

04.10.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 06.10.2021г. от 17:30ч.

30.09.2021

Съобщение

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН - 30.10.2021год.

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

29.09.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 04.10.2021г. от 17:30ч.

29.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Дорич информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021г. е 30.09.2021 г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021г. е 12.10.2021 г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.


Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:


1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;


2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.


3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.


Към предложението (Приложение №74-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. се прилагат:


1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №553-НС от 17.09.2021 г.


2. Заявление – декларация (Приложение № 78-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.


3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

29.09.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. е 27.09.2021г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. е 04.10.2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.

Към заявлението (Приложение №66-НС) се прилагат:

1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

2. Списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

4. Декларация по образец (Приложение № 69-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК 

5 Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв. Банковата сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети съгласно чл.129, ал. 1 от изборния кодекс е:

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

8. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 04.10.2021 г.

 

26.09.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 29.09.2021г. от 17:30ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 308-ПВР / 21.11.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 307-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден на 21 ноември 2021г.

 • № 306-ПВР / 21.11.2021

  относно: предаване на СИК № 082800007 на формуляри от секционни протоколи Приложение №103-ПВР-кр (за отчитане на резултатите от гласуването) в особени случаи при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения